România a semnat „Manifestul pentru Eliminarea Hepatitei C”, la Parlamentul European. Citește aici documentul

 • Eliminare Hepatita C



„Manifestul pentru Eliminarea Hepatitei C” a fost semnat de reprezentații României pe data de 27 septembrie, la Bruxelles. Politicieni, medici și membri ai asociațiilor de pacienți au semnat documentul care implică România în efortul de eradicare a hepatitei C până în anul 2030.

De la stânga la dreapta: Prof. Mircea Mănuc (Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila), George Kalamitsis (Hepatitis B&C Public Policy Association), dr. Cristian-Silviu Buşoi (MEP), dr. Corina Pop (Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătății), Răzvan Vulcănescu (președinte CNAS)

Summit-ul a fost prezidat de dr. Cristian-Silviu Buşoi, membru al Parlamentului European și al grupului parlamentar „Prietenii ficatului”. Cu ocazia evenimentului din 27 septembrie, dr. Buşoi a declarat:

abonare

„Situația din România este acută, din cauza faptului că este una dintre țările Uniunii Europene cu cele mai multe cazuri de infecții cu HCV (virus hepatitic C), dar unde accesul la screening, diagnostic și tratament este limitat. Doar prin implicarea tuturor stakeholderilor, a guvernelor naționale și a instituțiilor Uniunii Europene putem elimina hepatita C”.

Dr. Corina Pop, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătății a vorbit despre rolul pe care îl vor juca medicamentele de ultimă generație în eradicarea hepatitei C:

„Unul dintre cele mai importante momente în lupta contra hepatitei C a fost introducerea terapiilor inovative fără interferon. România a fost una dintre primele țări UE care a introdus aceste noi terapii, iar implementarea lor a fost o provocare pentru sistemul sanitar. Anul acesta vom trata 12.000 de pacienți, dintre care 10.000 suferă de hepatita C cu fibroză F4, F3 și câteva cazuri de F2. Anumite grupuri speciale vor avea de asemenea acces la tratament. Printre acestea se numără pacienții cu dializă, pacienții care au beneficiat de un transplant și personalul medical, indiferent de stadiul fibrozei. Mai mult, autoritățile au început negocierile cu societatea academică, comitete de experți și asociații de pacienți pentru a ne apropia de un acces egal și universal la tratament”.

Răzvan Vulcănescu, președinte interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a discutat în cadrul întâlnirii despre cele 4 contracte cost-volum-rezultat încheiate până acum în domeniul tratamentului modern al hepatitei C:

 • primul, semnat pe 1 octombrie 2015 cu o durată de 1 an, în cadrul căruia au fost tratați 5.612 pacienți, cu o rată de succes de 99%
 • al doilea, semnat pe 17 martie 2017, pentru tratamentul pacienților cu ciroză decompensată (2.000 persoane)
 • al treilea, semnat pe 20 aprilie 2017, pentru tratamentul pacienților cu hepatita C post-transplant (50 pacienți)
 • al patrulea, semnat tot pe 20 aprilie 2017, pentru tratamentul interferon-free pentru hepatita C în stadiile de fibroză F4 (ciroză compensată), F3 și în unele cazuri de F2 (9.750 pacienți)

Marinela Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, a atras atenția asupra importanței cooperării dintre instituțiile publice și ONG-uri pentru a asigura succesul programului de eradicare a hepatitei C:

„Eliminarea hepatitei virale, respectând ghidul OMS, necesită o colaborare strânsă între autoritățile publice, reprezentanții comunității medicale și ONG-urile care reprezintă pacienții. În acest moment, în România, există aproximativ 800.000 de persoane care suferă de hepatită B și 600.000 care suferă de hepatita C, mulți dintre ei încă nediagnosticați. Pentru a putea aborda această problemă este nevoie de o strategie națională care să acopere toți pașii importanți: prevenție, screening, diagnostic, tratament și monitorizare”.

Prof. Mircea Mănuc, Conferențiar Universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” a vorbit despre rolul pe care îl vor juca medicii specialiști în implementarea planului de eradicare a hepatitei în România:

„Pentru a atinge obiectivele acestui manifest, medicii specialiști trebuie nu numai contribuie la un diagnostic și tratament la cele mai înalte standarde, dar și să creeze legături pozitive între stakeholderii implicați în proces: factorii de decizie (care oferă suport logistic și financiar), mass-media (care crește gradul de conștientizare cu privire la HCV) și organizațiile de pacienți (reprezentanții beneficiarilor și cei care oferă feedback în urma rezultatelor)”.

Manifestul pentru Eliminarea Hepatitei C, semnat

Hepatita C este una dintre cele mai importante amenințări la adresa sănătății publice românești. Peste 660.000 de persoane sunt infectate cu HCV, iar 75% dintre acestea nu sunt conștiente că suferă de hepatită. În ultimele două decenii, peste 100.000 de oameni au fost diagnosticați cu hepatita C, dar nu toți au primit tratament. Acest fenomen reprezintă o povară economică pentru România, deoarece costul tratamentului crește semnificativ odată cu avansarea bolii.

Textul Manifestului pentru Eliminarea Hepatitei C

ELIMINAREA HEPATITEI C ÎN EUROPA
– viziunea noastră pentru o Europă fără Hepatita C

Noi, semnatarii acestei declarații, adunați la Bruxelles cu ocazia Primei
Reuniuni a Uniunii Europene privind politica HCV, suntem
deciși să eliminăm Hepatita C în Europa.

 • Hepatita C este o afecțiune amenințătoare de viață; afectează milioane de
  oameni din Europa, are o morbiditate importantă și este generatoare de decese
  premature (1) ;
 • Astăzi, descoperirile științifice ne dau o șansă unică de a elimina Hepatita C
  în Europa, evitându-se astfel un număr de decese, respectiv costuri sociale și
  economice semnificative;
 • Dificultățile specifice hepatitei C impun sistemelor de sănătate
  implementarea de măsuri holistice, centrate pe individ, privind conștientizarea
  subiectului, prevenția bolii și îngrijirile medicale integrate, în care toți actorii implicați să își îmbine resursele și abilitățile pentru obținerea unui răspuns unificat.

Noi împărtășim viziunea că eliminarea Hepatitei C din Europa până în 2030 va
necesita următoarele:

 1. Trebuie ca Hepatita C și eliminarea ei din Europa să fie o prioritate de
  sănătate publică susținută cu resurse explicite și adecvate, care să fie urmărită
  corespunzător la toate nivelurile prin colaborarea dintre cetățeni, organizațiile
  societății civile, cercetători, sectorul privat, autoritățile publice locale și centrale
  guvernamentale, instituțiile Uniunii Europene – incluzând Comisia Europeană,
  ECDC, EMCDDA, Biroul Regional OMS pentru Europa și alte organisme regionale relevante;
 2. Trebuie asigurată implicarea directă a pacienților, grupurilor societății civile și
  a celorlalți actori relevanți în dezvoltarea și implementarea strategiilor de eradicare a Hepatitei C, pe baza exemplelor de bună practică și a ghidurilor, servind ca bază pentru strategii orientate către populație, adaptate condițiilor locale;
 3. Trebuie ca dezvoltarea unor măsuri terapeutice integrate să reprezinte o
  componentă de bază în strategiile de eradicare, ținând cont atât de barierele
  specifice din sistemul sanitar, cât și de celelalte provocări legate de managementul infecției virale C;
 4. Trebuie să se acorde o atenție particulară legăturii dintre Hepatita C și
  marginalizarea socială, respectiv toate activitățile de eliminare a infecției să respecte principiile fundamentale ale drepturilor omului incluzând non discriminarea, egalitatea, implicarea și dreptul la sănătate;
 5. Trebuie întărite eforturile de a armoniza și îmbunătăți măsurile de
  supraveghere a Hepatitei C în Uniunea Europeană, pentru a informa și evalua strategiile de eradicare;
 6. Trebuie introdusă o Săptămână Europeană de Conștientizare a Hepatitei
  (săptămâna Zilei Mondiale a Hepatitei) în scopul susținerii unor activități educaționale intensive și coordonate pentru creșterea gradului de conștientizare a problemei în întreaga Europă;
 7. Trebuie ca progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor și scopurilor
  prezentate în acest manifesto să fie revizuite în mod periodic, iar acest manifesto să fie promovat în toate ocaziile relevante.

Știrea în format video poate fi urmărită mai jos:

Puteți rămâne la curent cu cele mai noi informații cu privire la eliminarea hepatitei C în România citind secțiunea Eliminarea Hepatitei C. Tot aici publicăm infografice cu informații utile despre hepatita C și analizăm efortul de eradicare a hepatitei C la nivel național și global.

Citiți și România pregătește planul pentru eliminarea hepatitei C