articole despre slide-dna-seq

Slide-DNA-seq: o nouă tehnologie care permite analiza modificărilor genomice în raport cu localizarea celulelor la nivelul tumorilor maligne

Studierea factorilor care pot influenţa rezistenţa la terapiile oncologice, promovarea metastazării şi recăderile la pacienţii cu cancer ar putea fi facilitată de Slide-DNA-seq, o nouă tehnologie care realizează secvențierea ADN-ului la nivelul celulelor tumorale în raport cu localizarea spațială. Această metodă păstrează arhitectura tumorală prin analiza de secțiuni tisulare intacte și permite surprinderea heterogenității celulelor […]