#ASCO19. Imunoterapia cu nivolumab și ipilimumab aduce beneficii pe termen lung în melanomul avansat

  • Imuno-oncologiaDouă studii clinice noi au adus argumente suplimentare pentru beneficiile pe termen lung ale asocierii nivolumab cu ipilimumab în tratamentul melanomului avansat sau metastazat. Terapia combinată a dus la o calitate mai bună a vieții pacienților, atât pe parcursul tratamentului, cât și după. Rezultatele au fost prezentate în cadrul Întâlnirii Anuale a Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO) 2019.

„Aceste ultime date oferă și mai mult sprijin în favoarea utilizării combinației nivolumab cu ipilumumab pentru tratamentul formelor avansate de melanom”, a declarat Dr. Arvin Yang, șeful diviziei de dezvoltare în cancerele genitourinare și melanom, Bristol-Myers Squibb.

Terapie combinata nivolumab + ipilimumab
Sursa foto: Bristol-Myers Squibb

Rezultatele din studiul clinic CA209-004

CA209-004 este un studiu multicentric de fază 1b, care evaluează dozajul optim al combinației nivolumab + ipilimumab la pacienții cu melanom avansat, tratați anterior sau nu. Analiza pe 5 ani a studiului reprezintă cea mai îndelungată urmărire în evoluție a pacienților cu melanom avansat tratați cu această combinație terapeutică. Pacienții au fost urmăriți inițial pentru 2,5 ani pentru obiectivul primar de siguranță și obiectivele secundare de răspuns terapeutic și supraviețuire fără progresia bolii. Ulterior, supraviețuirea a fost urmărită evolutiv încă 3 ani.

abonare

După o urmărire medie de 43 de luni, supraviețuirea globală a fost de 57%. După întreruperea terapiei, supraviețuirea la 3 ani a fost de 56%. Combinația terapeutică a dovedit rezultate bune ale supraviețuirii pe termen lung indiferent de prezența mutației BRAF sau a nivelului LDH (lactat dehidrogenază). Supraviețuirea globală la 4 ani a fost de 62% la pacienții cu nivel normal al LDH, față de 49% în cazul celor cu nivel ridicat. Pacienții cu mutație BRAF au avut o supraviețuire globală la 4 ani de 61%, comparativ cu 54% la pacienții fără mutație. Rezultatele privitoare la siguranța combinației au fost în concordanță cu datele studiilor precedente în cazul pacienților cu forme avansate de melanom.

Rezultatele din studiul clinic CheckMate -067

CheckMate -067 este un studiu clinic de fază 3, randomizat, dublu-orb, care a evaluat combinația nivolumab + ipilimumab sau monoterapia cu nivolumab comparativ cu monoterapia cu ipilimumab la 945 de pacienți cu melanom avansat netratat în antecedente. Obiectivele principale au fost supraviețuirea globală și supraviețuirea fără progresia bolii iar cele secundare au fost rata de răspuns obiectiv, eficacitatea în funcție de nivelul expresiei tumorale de PD-L1 și siguranța.

Supraviețuirea medie fără progresia bolii a fost de 11.5 luni în grupul tratat cu nivolumab + ipilimumab și de 6.9 luni în grupul tratat prin monoterapie cu nivolumab, comparativ cu 2.9 luni în grupul tratat cu ipilimumab în monoterapie. Supraviețuirea globală medie nu s-a atins în grupul tratat cu dubla combinație și a fost de 37.6 luni în grupul tratat cu nivolumab, respectiv 19.9 luni în grupul tratat cu ipilimumab.
Supraviețuirea medie fără progresia bolii a fost de 11.5 luni în grupul tratat cu nivolumab + ipilimumab și de 6.9 luni în grupul tratat prin monoterapie cu nivolumab, comparativ cu 2.9 luni în grupul tratat cu ipilimumab în monoterapie. Supraviețuirea globală medie nu s-a atins în grupul tratat cu dubla combinație și a fost de 37.6 luni în grupul tratat cu nivolumab, respectiv 19.9 luni în grupul tratat cu ipilimumab. Sursa foto: NEJM

Rezultatele au arătat menținerea calității vieții de-a lungul perioadei fără tratament după întreruperea terapiei cu nivolumab sau nivolumab + ipilimumab. În cazul acestor pacienți, scorurile rezultatelor raportate de pacienți s-au menținut constante de la ultima administrare a tratamentului dincolo de următoarele două controale (30 de zile, respectiv 114 zile de la ultima doză). Rezultatele raportate de pacienți au inclus mobilitatea, capacitatea de a se autoîngriji, de a desfășura activități uzuale, disconfortul sau durerea, prezența anxietății sau a depresiei și au fost urmărite la fiecare 3 luni în primul an, iar ulterior la fiecare 6 luni.

Analiza după 4 ani de evoluție a arătat că pacienții tratați cu nivolumab sau nivolumab + ipilimumab au raportat o calitate a vieții și simptome nemodificate față de nivelul inițial, fără a înregistra deteriorare clinică.

„Ceea ce am observat în multe analize ale studiului CheckMate -067 este că nivelul calității vieții s-a menținut pe parcursul duratei tratamentului și ulterior. Este important că beneficiile au persistat și atunci când pacienții nu mai au mai primit tratamentul”, a afirmat Dr. John O’Donnell, vice-președinte, Worldwide Health Economics and Outcomes Research, Bristol-Myers Squibb.

Imunoterapia combinată nivolumab + ipilimumab

Nivolumab este un anticorp monoclonal care inhibă PD-1. Acesta funcționează ca un inhibitor de punct de control (checkpoint inhibitor) al reacției imune: limfocitele T nu mai sunt inhibate de receptorul PD-1 de pe suprafața lor, astfel pot ataca mai eficient celulele tumorale.

Ipilimumab este un anticorp monoclonal, care acționează de asemenea prin blocarea punctelor de control. Acesta inhibă proteina CTLA-4 de pe suprafața limfocitului T, astfel acesta este mai eficient în atacarea celulelor tumorale.

Mecanismul de acțiune al nivolumab și ipilimumab
Mecanismul de acțiune al nivolumab și ipilimumab. Sursa foto: Eva Muñoz Couselo, MD, PhD
Hospital Vall d’Hebrón
Barcelona, ABordaje Multidisciplinar del Cancer XI

Citește și: