#ASCO2017: Atezolizumab crește supraviețuirea și răspunsul la tratament în mai multe tipuri de cancere

  • Imuno-oncologia
  • Medicina personalizatăAtezolizumab (Tecentriq) are potențialul de a fi utilizat în mai multe tipuri de cancer ca monoterapie  sau în combinații cu alte imunoterapice, terapii țintite și chimioterapice pentru a îmbunătăți prognosticul pacienților cu cancer, arată o serie de date din studii de faza I, II și III prezentate la Congresul Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO) 2017.

Cele mai importante rezultate privind administrarea atezolizumab sunt următoarele:

abonare
  • Combinația atezolizumab cu bevacizumab (Avastin) administrată în carcinomul renal metastatic (mRCC) crește infiltrarea tumorală cu limfocite T;
  • Monoterapia cu atezolizumab în cancerul pulmonar fără celule mici (NSCLC) este primul tratament care are rolul de a influența mai mult decât progresia tumorală, demonstrează un studiu de fază III (OAK);
  • Administrarea atezolizumab împreună cu chimioterapia poate fi benefică pentru persoanele cu NSCLC în stadiu avansat, precizează un studiu de fază Ib;
  • În terapia melanomului, adăugarea vemurafenib (Zelboraf) și/sau cobimetinib (Cotellic) la atezolizumab alterează procesele oncogenice și potențează activitatea anti-tumorală a Tecentriq, se arată în două studii de fază Ib.
Celulele maligne inhibă activitatea limfocitelor T prin conectarea PD-L1 la receptorul PD-1. Atezolizumab împiedică formarea complexului ligand – receptor și ajută la menținerea în stare activată a limfocitelor T. Sursă foto: Doctissimo

„Programul nostru privind dezvoltarea imunoterapiei are o abordare cuprinzătoare pentru a ne atinge obiectivul de a restabili imunitatea în fața cancerului și a îmbunătăți rezultatele pacienților. La ASCO 2017 prezentăm despre o serie de medicamente și combinații care au potențialul de a ameliora starea de sănătate a celor care trăiesc cu cancer”, declară Dr. Sandra Horning, Director Medical la Roche.

Terapia combinată atezolizumab-bevacizumab stagnează progresia tumorală în carcinomul renal

Rata de răspuns la combinația atezolizumab – bevacizumab a fost de 28% pentru pacienții tratați anterior cu sunitinib și de 26% pentru cei cu atezolizumab în monoterapie, se arată în studiul IMmotion 150Mediana de supraviețuire fără progresie tumorală a fost de 8,8 luni pentru pacienții care au schimbat terapia.

Nu au fost observate modificări ale profilului de siguranță la pacienții care au urmat anterior un alt tratament.

IMmotion 150, un studiu multicentric de faza II, a evaluat eficacitatea și siguranța utilizării atezolizumab, sunitinib și a asociației atezolizumab – bevacizumab. În cercetare au fost incluse 305 persoane cu tumoră netratată anterior, cu neoplasm local avansat sau cu mRCC. După tratamentul cu subitinib sau cu atezolizumab, 77%, respectiv 75% dintre pacienți au trecut la terapia cu atezolizumab – bevacizumab.

Pacienții incluși în studiu au fost repartizați în 3 grupuri. Grupul 1 a primit terapie combinată cu atezolizumab și bevacizumab, administrată intravenos o dată la 3 săptămâni. Grupul 2 a primit doar atezolizumab. Grupul 3 a primit sunitinib cu administrare orală zilnic pentru 4 săptămâni, urmat de o pauză de 2 săptămâni. Sursă foto: 10 for I.O.

Date din faza III a IMmotion 150 vor fi disponibile în prima parte a anului 2018.

Pacienții cu cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) pot beneficia de pe urma tratamentului cu atezolizumab

Continuarea tratamentului cu atezolizumab după decelarea progresiei tumorale radiologice (PD) crește supraviețuirea pacienților cu NSCLC în stadiu avansat, se demonstrează în faza III a studiului OAK.

Persoanele care prezentau progresie tumorală, stabilită prin criterii de evaluare a răspunsului tumorilor solide (RECIST), au fost distribuite aleatoriu într-un grup care va continua terapia cu atezolizumab și într-un grup care va primi alte tratamente oncologice. Supraviețuirea totală la cei care au primit atezolizumab a fost de 12,7 luni, comparativ cu 8,8 luni pentru cei din al doilea grup.

Raspunsul tumorii țintă și stabilizarea după PD a fost observată la toate subgrupurile care prezintă expresia lingandului 1 de moarte celulară programată (PD-L1). Aceste date susțin strategia de continuare a tratamentului cu atezolizumab după identificarea progresiei tumorale, indiferent de nivelul expresiei PD-L1.

Administrarea atezolizumab în combinație cu diverse chimioterapice este bine tolerată la pacienții cu NSCLC metastatic, anunță un studiu de fază Ib.

Cele mai importante rezultate au fost obținute pentru utilizarea atezolizumab împreună cu combinația chimioterapică carboplatin-pemetrexed.

Studiul a evaluat comparativ eficiența și profilul de siguranță atunci când se adaugă atezolizumab la anumite scheme de chimioterapie. ORR – Rata totală de răspuns la tratament; PFS – Supraviețuirea fără progresie tumorală; OS – Supraviețuirea totală. Sursă foto: Roche

Asocierea atezolizumab cu inhibitori de protein-kinază are o eficiență crescută în melanom

Indicii ORR și PFS au prezentat o creștere considerabilă după o supraveghere de lungă durată la pacienții cu melanom tratați cu atezolizumab (A) în combinație cu vemurafenib (V) și/sau cu cobimetinib (C), arată două studii de fază Ib (studiu A-C-V și studiu A-C). Ambele terapii utilizate au avut un profil de siguranța acceptabil.

După rezultatele de fază Ib, s-a trecut la faza III a studiului. Eficiența atezolizumab-cobimetinib-vemurafenib este investigată la pacienții cu melanom metastatic inoperabil, netratat anterior, care prezintă mutația BRAF V600. Combinația atezolizumab-cobimetinib este studiată la persoanele cu melanom metastatic inoperabil, netratat anterior, care prezintă mutația BRAF de tip sălbatic.

Atezolizumab, vemurafenib și cobimetinib au mecanisme diferite de acțiune. Sursă foto: Therapeutic Advances in Medical Oncology

 

Eficacitatea atezolizumab a fost studiată și pentru alte tipuri de cancer:

  • Pentru pacienții cu cancer colorectal metastatic s-a evaluat utilizarea anticorpului bispecific al limfocitelor T (TCB – CEA – CD3) în monoterapie sau în asociere cu atezolizumab, într-un studiu de fază I;
  • La persoanele cu tumori solide local avansate sau metastatică s-a studiat efectul de inhibare combinat al atezolizumab cu IDO1, într-un studiu de fază Ib;
  • Pentru cancerul endometrial avansat sau recurent s-a determinat efectul și siguranța monoterapiei cu atezolizumab, întru-un studiu de fază Ia.

În majoritatea studiilor s-a observat ca beneficiile terapiei cu atezolizumab sunt amplificate de expresia crescută a PD-L1, sugerând legătura dintre statusul PD-L1 și răspunsul la tratament.