Combinația cobimetinib și vemurafenib demonstrează beneficii clinice pe termen lung în tratamentul melanomului metastatic BRAF pozitiv

  • Health literacyCombinația dintre inhibitorul MEK cobimetinib și inhibitorul BRAF, vemurafenib, aduce beneficii pe termen lung în ceea ce privește supraviețuirea generală, supraviețuirea fără progresie a bolii și rata generală de răspuns, în comparație cu vemurafenib în monoterapie pentru pacienții cu melanom metastatic, pozitiv pentru mutația BRAF V600. Datele provin dintr-o analiză finală, după 5 ani, a unui studiu de fază III, coBRIM, prezentat în cadrul Congresului Internațional al Societății pentru Cercetare în Melanom.

Studiul coBRIM a fost unul dublu-orb, multicentric și a inclus 495 pacienți adulți, cu melanom  metastatic sau local avansat confirmat histologic, netratați anterior, pozitivi pentru mutația BRAF (V600). Aceștia au fost împărțiți randomizat în 2 brațe de tratament, echilibrat, ținând cont de stadiul bolii, statusul de performanță ECOG, vârsta și regiunea geografică. Peste jumătate dintre pacienți au fost încadrați în stadiul IV, M1c.

abonare

Tratamentul a constat în asocierea de vemurafenib 960 mg de două ori pe zi cu placebo, respectiv cobimetinib 60 mg o dată pe zi, în zilele 1-21 ale unui ciclu de 28 de zile.

Primul obiectiv al studiului a fost supraviețuirea fără progresie a bolii (PFS), iar supraviețuirea generală (OS), rata răspuns general (ORR) și durata răspunsului au reprezentat obiective secundare.

Combinația cobimetinib+vemurafenib a îmbunătățit rata de supraviețuire fără progresie a bolii cu aproximativ 5 luni în comparație cu vemurafenib în monoterapie. Media de supraviețuire fără progresie a bolii (PFS) la 5 ani a fost de 12,6 luni pentru combinația terapeutică în comaparație cu doar 7,2 luni pentru tratamentul cu vemurafenib. Tot la acest moment, ratele PFS au fost de 14%, respectiv 10%.

Supraviețuirea generală a avut o medie de 22,5 luni pentru combinația de tratament vs. 17,4 luni pentru monoterapie. Rata de supraviețuire la 5 ani a fost de 30% pentru combinația terapeutică și de 26,3% pentru monoterapia cu vemurafenib.

„Pentru toate subgrupurile analizate, supraviețuirea a fost influențată favorabil în brațul de tratament cu cobimetinib și vemurafenib”, a declarat Dr. Grant A. McArthur, principalul autor al studiului și  conducător al Laboratorului de Oncologie Moleculară și al Programului Centrului Terapeutic pentru Cancer la Centrul Peter MacCallum Cancer din Melbourne, Australia.

Combinația terapeutică a determinat rată de răspuns general (ORR) de 70%, cu o rată de răspuns complet de 21% și 49% răspuns parțial. Pentru brațul cu vemurafenib monoterapie, ORR a fost de 50%, cu 13% răspuns complet și 37% răspuns parțial.

Pacienții care au răspuns la combinația cobimetinib+vemurafenib au prezentat o îmbunătățire  a ratelor medii de supraviețuire (32,1 vs 9,7 luni) și o rată de supraviețuire superioară (37% vs. 13%) la 5 ani. În mod similar, acești pacienți au avut și o supraviețuire fără progresie a bolii (PFS) de 16,6 vs. 3,7 luni și o rată de PFS de 18% vs. 4%.

Studiul a descoperit că nivelurile LDH se corelează cu rezultatele în brațul de terapie combinată.

„Dintre pacienții tratați cu cobimetinib+vemurafenib, aceia care au prezentat un nivel normal al LDH au avut și un PFS și OS mai mari în comparație cu pacienții cu niveluri ridicate ale LDH. 43% dintre pacienții cu LDH normal erau încă în viață la 5 ani, în contrast cu doar 16% pacienți în viață dintre cei cu LDH crescut.” – Dr. Grant A. McArthur

Media de supraviețuire generală (OS) pentru pacienții cu nivel normal al LDH a fost de 38,5 luni, în comparație cu 14,8 luni la pacienții cu niveluri crescute ale LDH. De asemenea, combinația terapeutică demonstrează rezultate din punct de vedere al PFS  (15 luni vs. 8,6 luni) și al ratei de PFS la 5 ani (18% vs. 7%) la pacienții cu LDH normal în comparație cu cei cu LDH crescut.

„Din punct de vedere al siguranței, nu au existat îngrijorări suplimentare privind reacțiile adverse întârziate față de analiza precedentă.” – Dr. Grant A. McArthur

Pe baza raportărilor precedente ale studiului coBRIM, FDA a aprobat în 2015 combinația terapeutică dintre cobimetinib și vemurafenib ca tratament pentru pacienții cu melanom BRAF-pozitiv metastatic sau nerezecabil.

Citește și: