#EHRA2019. Creșterea eficienței resincronizării cardiace prin maparea electrică a ventriculului stâng

  • Cardiologie
  • Health literacyRezultatele studiului ElectroCRT arată o mai bună creștere a funcției sistolice a ventriculului stâng după terapia de resincronizare cardiacă (CRT – cardiac resynchronisation therapy). Aceste rezultate ar putea sta la baza unui nou standard de îngrijire a pacienților cu insuficiență cardiacă. Studiul a fost prezentat în cadrul congresului Asociației Europene a Ritmului Cardiac 2019.

Studiul actual a testat dacă plasarea ghidului în regiunea cea mai puțin activată electric este superioară plasării ghidului în regiunea cea mai puțin activată mecanic. Noua metodă folosește măsurători electrice obținute în timpul implantării dispozitivului și nu necesită imagistică pre-implantare.

abonare

122 de pacienți cu insuficiență cardiacă au fost randomizați în două grupuri în funcție de metoda de alegere a locației de implantare al electrodului: electric sau imagistic. Niciuna din cele două metode nu reprezintă standardul de îngrijire actual. Atât pacienții cât și personalul de îngrijire nu au cunoscut metoda aleasă. Rezultatul principal urmărit a fost schimbarea funcției de ejecție a ventriculului stâng la șase luni.

„Creșterea fracției de ejecție a ventriculului stâng după CRT este asociată cu un prognostic mai bun. Rezultatele mai bune cu 4% din grupul electric au fost suficiente în studii anterioare pentru a îmbunătăți răspunsul funcțional și supraviețuirea fără evenimente cardiace, ceea ce indică că îmbunătățirea are impact clinic”- cercetătorul principal, Dr. Charlotte Stephansen, Spitalul Universitar Aarhus, Danemarca.

Creșterea absolută a fracției de ejecție ventriculare în grupul electric a fost semnificativ mai mare decât cea din grupul imagistic (11% vs. 7%). Totuși, diferența nu s-a menținut după corectarea în funcție de sex, valoare bazală a fracției de ejecție și alți factori.

Implantarea a durat cu 19 minute mai mult în grupul electric (104 minute) față de cel imagistic (85 minute), dar nu a asociat o creștere a complicațiilor. Nu au fost identificate diferențe între grupuri din punct de vedere al inversării remodelării cardiace, al clasei funcționale NYHA, a testului de mers de șase minute sau a calității vieții.

Studii anterioare randomizate, controlate placebo au arătat creșterea răspunsului la CRT față de îngrijirea standard, prin folosirea imagisticii multimodale pentru identificarea zonei activate cel mai puțin din punct de vedere mecanic și plasarea ghidului din ventriculul stâng în această zonă. Dezavantajele acestei tehnici sunt reprezentate de creșterea consumului de resurse financiare și de timp.

Terapia de resincronizare cardiacă

CRT sau pacingul biventricular este una din abordările terapeutice folosite în tratamentul pacienților cu insuficiență cardiacă și bloc de ramură stângă. Impulsurile electrice din atrii sunt întârziate sau blocate în drumul spre ventriculi, ceea ce determină un ritm cardiac anormal. În CRT se implantează un stimulator cardiac sub claviculă, iar trei ghiduri sunt atașate la inimă. Acestea, prin pulsuri electrice, resincronizează contracția cardiacă.

CRT ameliorează simptome precum dispneea și fatigabilitatea și reduce mortalitatea. Dar 30-40% din pacienți nu răspund la acest tratament. Una dintre cele mai importante cauze modificabile ale lipsei de răspuns la CRT este pozitionarea sub-optimă a ghidului din ventriculul stâng. Conform ghidurilor actuale, acesta se plasează posterior, unde are loc activarea târzie a miocardului. Studiul prezentat se concentrează pe identificarea mai precisă a acestei locații.

Citești și: