Eliminarea hepatitei C prin acțiune la nivelul comunităților locale: demararea proiectului pilot APAH-RO în România

  • Eliminare Hepatita CAsociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) anunță demararea proiectului „Implicarea comunităților locale în eliminarea Hepatitei C”. Inițiativa este structurată în mai multe etape și va include realizarea unor studii comparative la nivel regional (România, Bulgaria, Serbia și Macedonia), precum și campanii de informare și de testare pentru depistarea virusului hepatitic C în diferite comunități locale.

În acest sens, APAH-RO a organizat miercuri, 16 ianuarie, o conferința regională la care au participat reprezentanți ai autorităților naționale și locale din România și reprezentanți ai asociațiilor regionale de pacienți din România, Bulgaria, Serbia și Macedonia.

abonare

„Autoritățile locale, medicii din teritoriu și membrii unei comunități știu cel mai bine cu ce probleme se confruntă, fapt pentru care au posibilitatea de a veni mai rapid cu soluții pe care le pot implementa direct sau pe care le pot înainta autorităților centrale”, a declarat Marinela Debu, președinte APAH-RO.

Conferința „Implicarea comunităților locale în eliminarea Hepatitei C” face parte dintr-un proiect mai amplu pe care APAH-RO intenționează să îl implementeze în acest an. Principalele elemente ale acestui proiect cuprind:

  • un studiu comparativ privind strategiile naționale de eliminare a hepatitei C din România, Bulgaria, Serbia și Macedonia realizat de Dr. Adrian Pană;
  • platformă de comunicare care să includă toți actorii pentru facilitarea dezbaterilor la nivelul reprezentanților autorităților naționale, locale și regionale;
  • un program educațional care se va concentra asupra conștientizării riscurilor hepatitei C și asupra necesității testării, în scopul eliminării hepatitei C la nivelul comunităților locale;
  • identificarea obstacolelor privind accesarea testării pentru hepatita C și testarea a aproximativ 700 – 1.000 de persoane până la sfârșitul lunii martie 2019 în comuna Cumpăna, județul Constanța;
  • organizarea de întâlniri lunare – sprijin și îndrumare pentru cei diagnosticați.

Dr. Adrian Pană, expert în politici de sănătate a explicat principalele obstacole în atingerea scopului OMS de eradicare a hepatitelor virale: ratele de vaccinare suboptimală pentru hepatita B, măsurile de prevenire insuficiente împotriva transmiterii atât a hepatitei B cât și a hepatitei C, lipsa screeningului organizat la nivel populațional la grupurile cu risc sporit, indisponibilitatea și disparitățile semnificative în accesul la servicii adecvate de diagnostic și tratament, îngrijirile de sănătate oferite fragmentat, subfinanțarea serviciilor specifice pentru aceste boli, precum și politicile absente sau fără impact vizând eliminarea hepatitelor”.

Marko Korenjak, președinte ELPA (European Liver Patients Association- Asociația Europeană a Pacienților cu Boli Hepatice) explică de cum intervențiile locale pot fi eficiente în eliminarea hepatitei C:

„Întoarcerea la bază, la nivelul comunităților locale, poate reprezenta o soluție pentru că se pot obține rezultate remarcabile dacă fundația este solidă. Fiecare comunitate își cunoaște nevoile și problemele –  persoane fără adăpost, persoane cu dependență de alcool și droguri, persoane care întâmpină dificultăți economice, persoane cu acces limitat la servicii medicale. Cunoașterea acestor probleme poate genera schimbarea necesară prin dezvoltarea de răspunsuri țintite, iar în cazul eliminării hepatitelor virale acest lucru se poate materializa la nivel local prin facilitarea accesului la screening și diagnosticare În același timp, se poate stabili dialogul cu autoritățile centrale pentru a oferi acces la tratament celor care nu îndeplinesc toate criteriile necesare. Experiența arată că una dintre cele mai eficiente metode de a atinge țintele OMS este prin intermediul ONG-urilor locale care pot facilita accesul la persoanele care sunt ‘ușor de pierdut din vedere”.

Unul din obiectivele principale ale proiectului testarea a aproximativ 700 – 1.000 de persoane până la sfârșitul lunii martie 2019 în comuna Cumpăna, județul Constanța. Mariana Gâju, primarul comunei și Vicepreședinte al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa a declarat:

„În multe țări europene comunitățile locale participă la soluționarea unor probleme majore de sănătate publică, așa cum este și cea reprezentată de hepatita C. Cadrul de colaborare creat facilitează participarea tuturor părților interesate: autorități locale, comunitatea medicală, asociații de pacienți, companii farmaceutice. Prin implicarea activă a factorilor de decizie la nivel local, comuna Cumpăna are oportunitatea de a se număra printre primele comunități din România care aspiră să elimine Hepatita C în viitorul apropiat”.

APAH-RO este o entitate neguvernamentală, înfiinţată în 2009, la initiaţiva unui grup de pacienţi din întreaga ţară. Cu sloganul „Pentru drepturile tale!”, organizaţia militează pentru creşterea gradului de depistare şi accesul la tratament, creşterea accesului la tratament a pacienţilor cu afecţiuni hepatice.Desfăşoară activităţi de informare şi sprijin în rândul pacienţilor cu afecţiuni hepatice, a membrilor familiilor, întruniri cu scopul de a sensibiliza în ceea ce priveşte importanţa depistării cât mai rapide a hepatitelor cronice virale şi a importanţei tratamentului făcut la timp, ţinând cont strict de recomandările medicilor.

Citește și: