#ESMO18. Probiotic cu tulpini multiple reduce diareea cauzată de chiomioterapie

  • Altfel despre CancerO concentrație mare de probiotic cu tulpini multiple reduce episoadele de diaree ușoară sau moderată, indusă de chimioterapie, conform unui studiu de fază II/III prezentat în cadrul Congresului Societății Europene de Medicină Oncologică 2018.

Acesta este probabil primul studiu mare, randomizat, controlat placebo care a analizat impactul dozelor mari de probiotic asupra diareei induse chimioterapic. Chiar dacă nu a fost îndeplinită semnificația statistică a țintei primare de eficacitate de scădere a incidenței diareei de grad 3 și 4, incidența tuturor gradelor de diaree a scăzut. Probioticul a ajutat și la reducerea markerilor inflamatori ”- prim autor Atul Sharma, Prof. Oncologie Medicală, India Institutul All India al Științelor Medicale, New Delhi, India.

Incidența episoadelor de diaree de grad 3 a fost de 8,0% pentru pacienții tratați cu probiotice și de 4,1% pentru cei tratați cu placebo (p = 0,088); în cazul episoadele de gradul 4, incidențele au fost de 2,0%, respectiv 0% (p = 0,050). Pentru toate gradele de diaree, au existat 199 și 220 de episoade în grupurile de probiotice, respectiv în grupul placebo (p = 0,019). Analiza factorului de creștere al endoteliului vascular seric (VEGF), a clusterinei și a calprotectinei fecale, a arătat că nivelurile au fost reduse la pacienții care au luat probiotic multi-tulpină.

abonare

Probioticul (900 miliarde de unități formatoare de colonii, 4 tulpini lactobacillus, 3 tulpini bifidobacteria, 1 tulpină streptococcus thermophiles) a fost administrat fie o dată, fie de două pe zi, începând cu 14 zile înaintea începerii chimioterapiei cu fluoropirimide sau irinotecani, până după 2 săptămâni după al treilea ciclu de chimioterapie. Nu a fost înregistrată o creștere a ratei de infecție.

Pentru că probioticele sunt microorganisme vii, există riscul potențial de infecție iatrogenă a pacienților oncologici imunodeprimați. De aceea, aceste date despre siguranța și reacțiile adverse pot influența în viitor utilizarea probioticelor în prevenția diareei induse chimioterapic”- a comentat despre impactul acestui studiu din partrea ESMO, Prof. Michal Mego, Șeful Departamentului 2 de Oncologie, Universitatea Comenius, Institutul Național pentru Cancer, Bratislava, Slovacia.

Despre diareea indusă chimioterapic

Chimioterapia schimbă echilibrul florei intestinale și poate duce la reacții adverse grave. Dr Sharma explică:

„Diareea indusă chimioterapic este un efect secundar chimioterapiei, sub-raportat, neplăcut, care poate fi sever. Poate fi asociat cu scăderi în greutate, malnutriție, oboseală și indispoziție, dezechilibre hidro-electrolitice, și inabilitatea administrării dozei complete de chimioterapie la timp. De asemenea, poate cauza pierderi lichidiene care duc la insuficiență renală acută, și în cazuri rare deces.”

Citește și:

Sursa foto ESMO Congress 2018