Guvernul a decis înființarea registrelor naționale de sănătate și implementarea sistemului de telemedicină

 • Medicina digitalăGuvernul a adoptat astăzi o Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, care aduce o serie de modificări Legii sănătății, printre care și înființarea unor registre naționale de sănătate și implementarea sistemelor de telemedicină rurală și militară.

În continuare, puteți citi modificările aduse Legii sănătății cu privire la înființarea unor registre naționale de sănătate și implementarea sistemelor de telemedicină, așa cum au fost enunțate de surse guvernamentale.

abonare

Înființarea Registrelor naționale de sănătate

“În vederea implementării intervențiilor de sănătate publică, se impune atât organizarea Registrului național de riscuri de mediu, precum și a Registrului național de vaccinări, a căror operaționalizare necesită aprobarea acestora prin intermediul unor Hotărâri de Guvern. În prezent, nu există cadrul legal în vigoare, respectiv lege sau ordonanță de urgentă care să prevadă înființarea Registrelor naționale”, se afirmă în motivarea Ordonanței de urgență.

Noul articol are următorul cuprins:

”Art. 6.1: În vederea monitorizării principalelor domenii de intervenție ale asistenței de sănătate publică, pot fi elaborate registre naționale. Tipul fiecărui registru național și condițiile de organizare și funcționare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

Prin acest proiect se reglementează crearea cadrului legal pentru constituirea registrelor naționale, care cuprind un set de date raportate într-un format unic, prin sisteme informaționale și/sau informatice, al căror conținut și metodologie de organizare, funcționare și raportare se aprobă prin hotărâre a guvernului, ca instrumente de susținere a activității de supraveghere, prin colectare sistematică și continuă, analiză, interpretare și diseminare a datelor privind starea de sănătate a populației, în relație cu bolile transmisibile și netransmisibile, și a factorilor de mediu de viață și muncă, pe baza cărora sunt identificate prioritățile de sănătate publică și sunt instituite măsurile de prevenire și control.

Acest lucru este determinat de necesitatea actualizării/dezvoltării sistemelor informatice sau informaționale de suport (registre naționale) astfel încât bazele de date ce sunt esențiale în cercetarea/evaluarea în domeniul sănătății și mediului să fie la îndemâna specialiștilor în domeniu, să fie mai bine valorificate și corelate cu alte baze de date relevante, în vederea creșterii gradului de pregătire și a capacității de răspuns la problemele și amenințările legate de mediu, inclusiv cele asociate bolilor transmisibile și domeniului emergent al schimbărilor climatice.

Înființarea sistemului de telemedicină rurală și militară

La articolul 16, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (2.1) – (2.4) cu următorul cuprins:

(2.1) Începând cu anul 2018, din sistemul informatic și informațional din sănătate fac parte și sistemul informatic de telemedicină rurală și sistemul informatic de telemedicină al apărării, proiecte de utilitate publică de interes național, asigurând implementarea și interoperabilitatea acestora cu celelalte sisteme informatice și informaționale din sănătate.

Implementarea de către Ministerul Sănătății, respectiv Ministerul Apărării Naționale a celor două sisteme informatice de telemedicină se desfășoară etapizat, după cum urmează:

 • etapa pilot se derulează în semestru I al anului 2018. Etapa pilot constă în operaționalizarea sistemului de telemedicină, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Sumele necesare pentru derularea acestei etape se asigură din bugetul Ministerului Sănătății.
 • etapa de operare se derulează începând cu semestrul II al anului 2018. Etapa de operare constă în implementarea sistemului de telemedicină în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
 • implementarea de către Ministerul Apărării Naționale a sistemului informatic de telemedicină a apărării se derulează începând cu semestrul II al anului 2018 în condiții stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

(2.2) Prin sistemul informatic și informațional din sănătate prevăzut la alin. (2.1) se înțelege sistemul de raportare și baze de date în domeniul sanitar gestionat de autoritățile, instituțiile publice și furnizorii care acordă servicii în cadrul sistemului de sănătate.

(2.3) Prin sistemul informatic de telemedicină rurală prevăzut la alin. (2.1) se înțelege acordarea serviciilor medicale la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și sistemelor de comunicații moderne, între cabinetele medicilor de familie din mediul rural și medicii specialiști din spitalele județene/ instituțiile sanitare.

(2.4) Prin sistemul informatic de telemedicină al apărării prevăzut la alin. (2.1) se înțelege acordarea serviciilor medicale la distanță prin folosirea tehnologiei informației și sistemelor de comunicații moderne între structuri de medicină operațională, structuri medicale din cadrul unităților militare și unităților sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naționale.”

Telemedicina reprezintă un instrument modern de asigurare rapidă a unor servicii de calitate pacienților mai ales în cazurile deosebite cum ar fi dezastrele, urgențele medicale, situațiile în care pacienții sunt izolați și nu pot avea acces direct la servicii medicale de specialitate. Medicina militară este prin excelență un mediu în care aceste situații deosebite se pot întâlni cel mai des, fie în teatrele de operații militare dar și pe timp de pace, unde toate spitalele militare sunt și spitale de urgență.

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central, în calitate de centru de excelență al medicinei militare, este cadrul perfect în care un sistem de telemedicină poate să-și dovedească din plin eficiența. Dintre marile atuuri pe care un sistem de telemedicină le-ar aduce întregului sistem medical din apărare, enumerăm :

 • dotarea ambulanțelor din unitățile de primiri urgențe (UPU) ale spitalelor cu sisteme portabile de telemedicină va asigura transmiterea în timp real ale principalelor date biometrice ale pacientului către UPU și ar face posibilă nu numai pregătirea corespunzătoare a UPU pentru primirea pacientului, dar și transmiterea către echipajul de pe ambulanță a indicațiilor medicale de urgență din partea medicilor specialiști din UPU
 • posibilitatea accesului rapid la dosarul electronic al pacientului astfel încât medicul să dispună, pe lângă informațiile actuale despre starea pacientului, și de alte informații medicale legate de pacient cum ar fi istoricul medical, grupa de sânge, atenționări medicale, etc. Menționam că reglementările actuale nu permit folosirea dosarului electronic din SIUI pentru cadrele militare din motive de securitate
 • posibilitatea oferită medicilor de a face schimb rapid de informații medicale, indiferent de distanțele geografice care îi separă, inclusiv de imagini, în vederea stabilirii unui diagnostic corect, mai ales în cazurile în care nu există medic specialist și este necesară opinia acestuia
 • monitorizarea bolnavilor, atât a celor internați cât și a celor aflați sub urmărire medicală, cu transmiterea permanentă a datelor medicale și a celor de localizare a bolnavului către centrul de monitorizare și alarmare automată a personalului medical în cazul în care anumiți indicatori medicali ies din parametri
 • posibilitatea oferită studenților, dar și altor categorii de personal, de a-și perfecționa pregătirea profesională prin accesarea de module de e-learning, asistarea on line la intervenții chirurgicale, etc. Aceasta cu atât mai mult cu cât în multe spitale militare funcționează și clinici universitare
 • posibilitatea interconectării cu alte sisteme de telemedicină pe baza unor standarde de interoperabilitate în principal cu cele ale partenerilor NATO, dar și cu sisteme de telemedicină dezvoltate la noi în țară (ex. cel de la ambulanță)
 • asigurarea legăturilor specifice medicinei operaționale, pentru unitățile sanitare din rețelele proprii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare și echipaje medicale aflate în zone izolate, în misiuni sau în teatre de operații.

Principalele avantaje ale unui astfel de sistem de telemedicina sunt:

 • economie financiară și de timp, deplasarea efectiva într-un centru universitar, într-o unitate medicala superioara celor locale, generând costuri și consum mare de timp
 • în cazul pacienților nedeplasabili sau greu deplasabili, dar și în cazul pacienților dependenți de oxigen reprezinta soluția ideala pentru continuarea terapiei sau monitorizarea statusului clinic, biologic și imagistic
 • reprezinta cea mai mare susținere pentru aparținători care de multe ori, fiind indispensabili pacienților în demersurile medicale, sunt scutiți de deplasări și zile pierdute
 • intervenția rapida de la distanta, specifica medicinei operaționale, în cazul evenimentelor care pot avea loc în teatrele de operații în care sunt desfășurate efective militare din România.

Cu ocazia simpozionului „Să discutăm altfel despre cancer: prevenție, screening, diagnostic de precizie, tratament”, Secretarii de stat la Ministerul Sănătății Dr. Cora Pop și Dr. Cristian Grasu au a dezvăluit în premieră intenția înființării unei „agenții de date medicale”, care să constituie o bază pentru politicile publice de sănătate.

Articole recomandate:

Simpozionul „Să discutăm altfel despre cancer: prevenție, screening, diagnostic de precizie, tratament”

Ministerul Sănătății lansează primul program de screening pentru hepatitele virale B, C și D

Centru integrat de medicină nucleară, inaugurat la Spitalul Militar din București. În curând, PET-CT pentru bolnavii cu cancer prin Programul Național de Oncologie