Conferința “Sănătatea în societatea digitală”: cum poate fi accelerat procesul de informatizare a sistemului de sănătate din România?

  • Medicina digitalăAmCham România (Camera de Comerț Americană în România) a adus în atenția decidenților din domeniul sănătății nevoia de accelerare a procesului de digitalizare a sistemului de sănătate, acesta fiind un pilon esențial pentru creșterea eficienței, performanței și transparenței asistenței medicale.

Conferința “Sănătatea în societatea digitală” organizată de AmCham România cu sprijinul Ambasadei SUA la București a reunit în data de 23 septembrie 2019 reprezentanți ai autorităților centrale, precum comisiile de sănătate din Parlamentul României, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, experți din partea Digital Europe și European Connected Health Alliance, alături de membri AmCham Romania ce activează în domeniul sănătății.

abonare
Conferința “Sănătatea în societatea digitală”
Conferința “Sănătatea în societatea digitală” organizată de AmCham România cu sprijinul Ambasadei SUA la București a avut loc în data de 23 septembrie 2019 și a reunit reprezentați ai autorităților centrale din domeniul sănătății.

Societatea digitală și informatizarea sistemelor publice fac parte din obiectivele centrale ale AmCham și cu ocazia acestui eveniment am vrut să aducem din nou în atenția decidenților avantajele digitalizării în domeniul sănătății și recomandările sectorului privat în sprijinul acestui obiectiv comun. Experiența statelor avansate în acest domeniu confirmă beneficiile informatizării în sănătate, între care aș aminti creșterea gradului de acces la servicii medicale și tratamente de calitate, evitarea cheltuielilor publice inutile sau sprijinirea cercetării clinice”, a declarat Mirela Iordan, Membru în Consiliul Director al AmCham Romania și lider al grupului de lucru AmCham dedicat domeniului sănătății.

Recunoscând progresele înregistrate la nivel național în implementarea instrumentelor de e-sănătate, au fost semnalate bariere la nivel de funcționalitate și transparență a datelor colectate pentru analiza publică. Membrii AmCham au salutat proiectul Ministerului Sănătății de dezvoltare a Agenției Naționale pentru Informatizarea Sănătății și este de dorit ca acesta să fie implementat fără întârziere.

Conferința “Sănătatea în societatea digitală” organizată de AmCham România
În vizunea AmCham, digitalizarea sistemului de sănătate este esențială pentru creșterea eficienței, performanței și transparenței asistenței medicale.

Recomandările formulate de AmCham România în contextul acestui eveniment sunt fundamentate pe o evaluare a stadiului actual de digitalizare în sănătate, precum și pe direcțiile strategice stabilite la nivelul Comisiei Europene pentru statele membre, care trebuie să ghideze procesul de informatizare a asistenței medicale și în Romania.

Astfel, în viziunea AmCham România, în perioada următoare, prioritățile agendei de informatizare trebuie să includă (fără a se limita la):

  • asigurarea infrastructurii medicale și informatice necesare;
  • dezvoltarea și implementarea Strategiei Naționale eSănătate și a planului de acțiune dedicat în următoarea Strategie Națională de Sănătate 2021-2027;
  • stabilirea unui calendar clar pentru constituirea Agenției Naționale pentru Informatizarea Sănătății;
  • formularea și adoptarea unor reguli de bune practici și a unui cadru legislativ pentru eSănătate: registre electronice; telemedicină, teleradiologie, comunicare digitală;
  • dezvoltarea unui ecosistem de date interoperabil, de tip federal, care să contribuie la stabilirea costurilor în baza evidențelor (outcomes based evidence);
  • implementarea de instrumente informatice pentru sprijinirea asistenței medicale bazate pe valoare şi a colectarii de date din practica clinică (Real World Evidence): registre electronice și noi scheme de acces facilitat;
  • măsuri de asigurare a securității datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemelor informatice în domeniul medical;
  • adoptarea cadrului legislativ care să reglementeze posibilitatea de recompensare a medicilor de familie pentru serviciile suplimentare de telemedicină, să stabilească procedurile de lucru pentru rambursarea acestor servicii și să implementeze semnătura electronică pentru medicii care emit o a doua opinie medicală.
Conferința “Sănătatea în societatea digitală” din data de 23 septembrie 2019
AmCham a formulat o serie de recomandări care trebuie să ghideze procesul de informatizare a asistenței medicale în țara noastră.

În sprijinul acestor recomandări, AmCham Romania și-a exprimat deschiderea pentru participarea la consultările organizate de inițiatorii publici și se angajează să contribuie, inclusiv prin organizarea de evenimente similare, la crearea unui spațiu de dialog continuu privind dezvoltarea şi implementarea Strategiei Naţionale eSănătate și a instrumentelor digitale care pot contribui la îmbunătățirea performanței și sustenabilității sistemului de sănătate din România.

Citește și: