Planul OMS de eliminare a hepatitelor (V): Parteneriate, contabilitate, monitorizare și evaluare a costurilor

  • Eliminare Hepatita CImplementarea eficientă a strategiei OMS (Organizația Mondială a Sănătății) depinde de poziția pe care liderii de opinie din sectorul sănătății o vor adopta cu privire la problema hepatitei virale. Succesul acestui plan este, de asemenea, strâns legat de parteneriatele și structurile de conducere capabile să asigure continuitatea.

Planul OMS de eliminare a hepatitei virale din rândul problemelor de sănătate publică până în anul 2030 face parte din Agenda de Dezvoltare Durabilă. Este o mișcare amplă, cu o bază strategică bine gândită, iar adoptarea și implementarea ei sunt prioritare pentru toate națiunile lumii.

abonare

Colaborarea cu partenerii

OMS are un rol foarte important în această etapă – aduce împreună diferite sectoare de activitate și organizații pentru a sprijini răspunsul societății și al autorităților la problema hepatitei.

Spre deosebire de restul problemelor majore de sănătate publică: HIV, tuberculoza, malaria, hepatita are foarte puțini sponsori. Una dintre cele mai importante agenții donatoare este Alianța GAVI, care se ocupă de programele de vaccinare infantilă împotriva hepatitei B. O provocare în acest sens, în anii ce urmează, va fi implicarea altor mari sponsori în această problemă.

Societatea civilă a jucat de asemenea un rol foarte important în surclasarea hepatitei în atenția OMS, prin grupurile de pacienți foarte bine organizate și conduse, avocați competenți și activiști ai sănătății. OMS a stabilit un Grup de Referință a Societății Civile pentru Hepatita Virală, care întrunește un consiliu director format din reprezentanții societăților civile implicate în problematica hepatitei. Acest grup are rolul de a sfătui și ghida OMS în acțiunile întreprinse.

Un alt rol a fost atribuit partenerilor care se ocupă de partea tehnică a planului, iar OMS a înființat un Comitet de Asistență Tehnică pentru Hepatita Virală, format din experți ai programelor naționale de hepatită din diferite țări și ai institutelor de cercetare.

Monitorizarea, evaluarea și rapoartele

Implementarea strategiei va fi monitorizată la 3 niveluri:

  1. Monitorizarea și evaluarea din punct de vedere al progresului global și acțiunilor țintite

OMS își propune să verifice periodic progresul fiecărei țări prin prisma comparației cu restul statelor care au început implementarea strategiei. Aceste concluzii și rapoarte vor fi făcute publice pentru a fi la îndemâna liderilor din fiecare țară vizată.

  1. Monitorizarea și evaluarea la nivelul fiecărei țări

Răspunsul obținut de la fiecare țară în parte va fi introdus pe o platformă creată de OMS – Supravegherea Sistemelor de Sănătate Naționale. De asemenea, pe platformă vor fi disponibile metode eficiente de calcul al progresului, pe care fiecare țară le poate aplica.

  1. Schema OMS de gestionare a implementării

Programul de Muncă 2014 – 2019 întocmit de OMS este o sursă de strategii la nivel înalt pentru munca depusă de organizație. Acest program are 6 capitole mari, iar problema hepatitei virale este situată în primul capitol – Bolile Transmisibile. Însă, există și alte capitole în care se găsesc acțiuni ce au în prim-plan hepatita.

Prima categorie, a HIV și hepatitei virale are propriul buget și zonă de lucru, fiind împărțită pe 3 etape: 2016-2017, 2018-2019, 2019-2021. Verificarea progresului se face la finalul fiecărui an al etapei.

Estimarea costurilor necesare implementării

Numeroasele intervenții pe care OMS le are înscrise în plan se așteaptă a fi nu doar benefice și inovatoare, ci și cost-eficiente. Astfel, OMS a întocmit un plan de ghidare pentru distribuirea fondurilor, prioritare fiind țările slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare.

Costul total estimat al implementării între anii 2016-2021 este de 11.900 de milioane de dolari, în anul 2021 estimându-se un consum de 4.100 de milioane de dolari. După această perioadă, costul estimat în anul 2026 va fi de 5.200 milioane de dolari, iar în anul 2031, costurile vor scădea la 3.500 milioane de dolari anual. Principalii factori luați în calcul au fost programele pentru hepatita B, screeningul și hepatita C.

Costul implementării întregii strategii globale de eliminare a hepatitei virale 2016-2030 exprimat în milioane de dolari

Scăderea costurilor din anul 2031 se datorează cazurilor tot mai puține de hepatita B și C, rezultat al acțiunilor întreprinse până la acel moment.

Raportuldegarda.ro, prin secțiunea Eliminarea hepatita C, vine în ajutorul implementării și oferă indicii asupra metodelor care ar trebui aprofundate în țară.

Puteți urmări interviul cu descoperitorul virusului hepatitic C, profesorul Michael Houghton, aici.

De asemenea, pe data de 27 septembrie a acestui an, România a semnat „Manifestul pentru Eliminarea Hepatitei C”, la Parlamentul European.