Standardele și recomandările experților ASCO cu privire la utilizarea telemedicinei în oncologie

 • Medicina digitalăExperții ASCO (American Society of Clinical Oncology) au efectuat o analiză amănunțită a literaturii de specialitate cu privire la utilizarea telemedicinei în oncologie (inclusiv a tehnologiilor și sistemelor de telecomunicare), precum și utilizarea altor metode electronice de livrare a serviciilor de sănătate și de împărtășire a informațiilor medicale cu pacienții, la distanță. Drept rezultat, aceștia au elaborat o serie de recomandări și standarde care să ghideze cadrele medicale și să îmbunătățească relația medic-pacient.

Cel mai adesea, serviciile de telemedicină sunt văzute drept o componentă pozitivă la nivelul sistemului de sănătate, reprezentând o modalitate de reducere a costurilor pentru pacienți, de eliminare a nevoii de deplasare la unitățile medicale și de creștere a accesului la serviciile de îngrijire medicală. Totuși, există și situații în care pacienții nu dispun de mijloacele tehnologice necesare (telefon mobil sau un instrument cu care pot lua legătura cu medicii de la distanță), nu au acces la internet sau suficient semnal pentru a putea participa la videoconferințe cu caracter medical.

abonare

Recomandari ASCO telemedicina oncologie

Chiar și în zonele în care adoptarea telemedicinei este stimulată financiar, implementarea și utilizarea acesteia este în continuare scăzută. Documentul ASCO exemplifică acest lucru în cazul Universității Thomas Jefferson, unde medicii erau rambursați pentru consultațiile medicale la distanță și chiar și în acest caz numai 1% din totalul pacienților oncologici erau consultați prin mijloace de telemedicină, înaintea pandemiei. Totuși, în aprilie 2020, odată cu instaurarea măsurilor de distanțare socială, rata acestora a crescut cu 52%.

Documentul elaborat de experții ASCO oferă recomandări și standarde medicale cu privire la 6 întrebări principale:

 • Diferă rezultatele pacienților consultați la distanță de rezultatele celor care participă în persoană la consultația medicală? Care pacienți ar trebui consultați prin mijloace de telemedicină și care nu? Ce proceduri specifice domeniului oncologiei ar trebui urmate înainte de consultul unui pacient prin mijloace de telemedicină?
 • Care sunt standardele pentru definirea relației medic-pacient în contextul utilizării telemedicinei în oncologie?
 • Care sunt îndrumările Panelului de Experți cu privire la momentul în care pacienții pot veni în persoană la spital sau au nevoie de o consultație medicală la distanță?
 • Care este rolul profesioniștilor aliați din domeniul sănătății în intervențiile de telemedicină specifice oncologiei?
 • Este fezabilă o discuție cu pacienții într-un cadru virtual al unei conferințe multidisciplinare oncologice, comparativ cu astfel de conferințe în persoană?
 • Cum poate fi telemedicina integrată în studiile clinice în oncologie?

Standardele și recomandările propuse de experții ASCO sunt clasificate în 6 grupe specifice domeniului oncologic. În prima grupă este încadrată selecția pacienților, criteriile pe baza cărora s-ar putea face această selecție, precum și implementarea telemedicinei în oncologie. Cea de-a doua grupă concentreză relația medic-pacient, descriind necesitatea ca o astfel de relație să existe înaintea livrării serviciilor de telemedicină. A treia categorie include rolul grupurilor de experți în ceea ce privește livrarea serviciilor medicale avansate, pe când a patra categorie vizează rolul profesioniștilor medicali aliați. Cea de-a cincea grupă detaliază conferințele multidisciplinare în oncologie, iar ultima categorie cuprinde recomandări cu privire la telestudii și la participarea virtuală a pacienților în studiile clinice oncologice.

Standardele și recomandările experților ASCO privind telemedicina

Selecția pacienților și implementarea telemedicinei în oncologie

 • Atunci când există infrastructura necesară și personal calificat disponibil pentru realizarea consultației prin mijloace de telemedicină, livrarea în acest mod a serviciilor medicale de către profesioniști certificați reprezintă o opțiune rezonabilă pentru diverse situații care presupun tratament sau management pe termen lung.
 • Oferirea unui diagnostic prin transmiterea imaginilor de către pacient (de exemplu în cazul leziunilor cutanate).
 • Dezvoltarea politicilor și procedurilor medicale care să ateste frecvența cu care se vor face consultațiile la distanță, comparativ cu cele în persoană, pe întreaga durată a tratamentului oncologic, ținându-se cont și de preferințele pacientului.
 • Documentarea tuturor consultațiilor medicale realizate la distanță, incluzând informații precum: acordul pacientului cu privire la consultația prin mijloace de telemedicină, data, locația consultației, participanții, locația pacientului și aparținătorilor, tipul consultației (audio, video).
 • Asigurarea instruirii pacienților înainte de participarea la consultația medicală la distanță, cu privire la tipul de mijloc utilizat pentru realizarea vizitei (telefon mobil, platformă web, accesarea/navigarea platformei etc).
 • Asigurarea unei persoane de suport pe durata videoconferinței pentru a putea adresa diverse impedimente tehnologice și pentru a facilita desfășurarea consultației.
 • Evaluarea indicatorilor cheie de performanță pentru inițiativele de telemedicină în oncologie și a calității serviciilor medicale.
 • Pregătirea anterioară a procedurilor standard pentru facilitarea răspunsurilor prompte în cazul intervențiilor livrate asincron (de exemplu: sistemele de raportare online a simptomelor de către pacienți).
 • Optimizarea aderenței și minimizarea discontinuităților tratamentelor în cazul intervențiilor asincrone (prin remindere automate, mesaje) , astfel încât să fie personalizate nevoilor fiecărui pacient.
 • Atunci când este posibil, implicarea pacienților și aparținătorilor în testarea noilor aplicații de telemedicină.

Definirea relației medic-pacient

 • La nivelul Statelor Unite ale Americii, politicile de stat și cele federale permit telemedicinei să depășească granițele, însă este nevoie de stabilirea unei relații doctor-pacient înainte de realizarea unui consult medical la distanță.

Furnizorii de servicii medicale avansate

 • Este nevoie de dezvoltarea standardelor, algoritmilor sau politicilor care să guverneze atunci când pacienții au nevoie să apeleze la servicii medicale avansate sau au nevoie de o consultație medicală la distanță în legătură cu afecțiunea de care suferă, tratamentul acesteia etc.

Profesioniști aliați din domeniul sănătății

 • Grupul de experți în telemedicină din cadrul ASCO aprobă recomandările Clinical Oncology Society of Australia (COSA) Teleoncology Guidelines. Acestea sunt detaliate în documentul elaborat de ASCO.

Conferințe virtuale multidisciplinare oncologice

 • Conferințele virtuale multidisciplinare în domeniul oncologic sunt recomandate în momentul în care există și este implementată tehnologia necesară susținerii lor.

Telestudii sau participarea virtuală a pacienților în studii clinice oncologice

 • Atât telestudiile cât și participarea virtuală a pacienților în studii clinice sunt recomandate, ambele activități fiind privite drept o metodă de creștere a gradului de recrutare al participanților și de reducere a poverii participării la astfel de studii.

Citește și: