AMLI 2018. Implementarea directivei UE privind asistența medicală transfrontalieră și poziția spitalelor private europene

 • Acces la inovație



Știri importante despre viitorul managementului spitalelor au venit din cadrul celei de-a doua ediții a conferinței Athens Medical Leadership and Innovation, organizată de către Athens Medical Group la Atena, în noiembrie 2018. În contextul unei conferințe multidisciplinare, care a devenit un eveniment de referință în domeniul medical, au fost prezentate mai multe aspecte legate de turismul medical la nivelul Europei și de poziția Greciei pe o piață din ce în ce mai globalizată a serviciilor de sănătate.

European Union of Private Hospitals (UEHP) reprezintă 12 federații în Europa (membri cu drepturi depline), 18 țări și mai mult de 5.000 de clinici private. Printre statele membre se numără Austria, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, Monaco, Spania, Elveția și România (Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED). Printre obiectivele UEHP se numără:

abonare
 • Promovarea spitalelor private din Europa, ca alternativă medicală care prezintă un serviciu complementar sistemului spitalelor publice;
 • Asigurarea egalității accesului la serviciile medicale, calitatea acestora și sustenabilitatea sistemelor de sănătate;
 • Apărarea spitalelor independente din Europa și crearea unor condiții mai bune pentru buna gestionare a acestora;
 • Promovarea serviciilor medicale de înaltă calitate, axate pe pacient.

Directiva UE 24/2011

Cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a accesa asistență medicală în orice țară membră UE, costurile fiind rambursate de către țara lor de origine.

Directiva 2011/24 /EU privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere stabilește condițiile în care un pacient poate călători într-o altă țară a Uniunii Europene pentru a primi îngrijiri medicale și rambursarea costurilor de asistență medicală, precum și prescrierea și livrarea de medicamente și dispozitive medicale. Directiva:

 • Facilitează accesul la informații privind asistența medicală disponibilă în alte țări europene;
 • Oferă alternative de asistență medicală și/sau tratament specializat în străinătate;
 • Susține menținerea sustenabilității sistemelor de sănătate, protejând în același timp dreptul pacienților de a solicita tratament în afara țării lor de origine;
 • Creează o rețea de Puncte Naționale de Contact (National Contact Points), pentru a furniza informații clare și exacte privind asistența medicală transfrontalieră;
 • Creează norme UE privind o listă minimă de elemente care trebuie incluse într-o prescripție medicală luată dintr-o țară UE în alta (prescripție transfrontalieră);
 • Încurajează dezvoltarea Rețelelor Europene de Referință (European Reference Networks) în materie de expertiză medicală și extinderea cooperării între țările UE.

Poziția UEHP față de Directiva UE 24/2011

Spitalele private din Europa promovează libertatea de alegere a pacientului, a medicului și a locului (în conformitate cu European Charter of Patients Rights). UEHP a monitorizat punerea în aplicare a directivei și consideră că libertatea de alegere poate stimula o concurență loială în domeniul medical în rândul diferitelor țări din Europa, contribuind astfel la îmbunătățirea calității serviciilor și sustenabilității sistemelor naționale de sănătate.

Potențialul directivei privind asistența medicală transfrontalieră constă în: reducerea listelor de așteptare, depășirea diferențelor dintre sistemele naționale de sănătate și îmbunătățirea standardelor de calitate ale serviciilor medicale.

Aspecte care afectează punerea în aplicare a directivei

 • Lipsa informării cetățenilor despre drepturile pe care le dețin;
 • Lipsa unor informații clare și structurate pentru pacienții care doresc să beneficieze de îngrijiri în străinătate;
 • Implicarea limitată a sectorului privat de sănătate;
 • Lipsa de cooperare și comunicare între Ministerele de Sănătate;
 • Dificultățile administrative și timpul îndelungat, necesare pentru a face față cererilor;
 • Fonduri reduse de rambursare a costurilor;
 • Necesitatea unor autorizații prealabile obligatorii pentru tratamente speciale și spitalizări;
 • Diferențele în ceea ce privește ghidurile clinice între țările din UE.

Pentru depășirea acestor probleme, European Union of Private Hospitals propune următoarele:

 • Îmbunătățirea comunicării la nivelul Ministerelor de Sănătate din toate țările UE (informații utile pentru pacienți, expuse în mod clar și disponibile în mai multe limbi pe website-urile ministerelor);
 • Utilizarea unor servicii medicale integrate (care să consolideze cooperarea între furnizorii de servicii medicale, organizațiile de pacienți și furnizorii de asigurări sociale);
 • Orientarea spre un sistem comun de contabilitate la nivel european (costuri eligibile, rambursări, îmbunătățirea timpului de plată);
 • Implicarea sectorului medical privat.

Citește și: