STUDIU: Beneficiile tratamentului cu pirfenidonă pentru pacienții cu fibroză pulmonară idiopatică avansată
Tratamentul cu Esbriet (pirfenidonă) și-a demonstrat eficacitatea la pacienții cu fibroză pulmonară idiopatică (FPI) prevenind agravarea dificultății de respirație (dispnee).

Cercetătorii au adunat datele din ASCEND (NCT01366209) și CAPACITY (NCT00287716 și NCT00287729), studii pilot de fază 3. În cadrul studiului au participat 170 de pacienți cu boli pulmonare în stadii avansate. Acești pacienți au avut o diminuare semnificativă a funcției pulmonare determinată de capacitatea vitală forțată (CVF) estimată sub 50% și a capacității de difuzie a monoxidului de carbon (DLCO) sub 35%.

abonare

Din cei 170 de pacienți, 90 au primit tratament cu 2,403 mg/zi de pirfenidonă, iar restul au primit tratament placebo.

După 52 de săptămâni de tratament, evaluarea capacității de efort (timp de 6 minute-6MWD) a arătat că pacienții tratați cu pirfenidonă au avut rezultate mai bune, decât cei cu placebo.

Mai precis, valoarea medie de bază la 6MWD (distanța pe care un pacient o poate parcurge pe o suprafață plană timp de șase minute) a fost de 385,5 m în grupul celor cărora li s-a administrat pirfenidonă și 375,5 m pentru cei cu placebo. După un an, pacienții care au primit pirfenidonă au prezentat o scădere medie de 34m, în timp de grupul tratat cu placebo de 81,5m.

Per total, 43,3% din pacienții care au primit această medicamentație au raportat o scădere a 6MWD egală sau mai mare de 50m, față de 61,5% la cei care au primit tratament placebo.

În plus, evaluarea dispneei pacienților cu ajutorul scorului total din cadrul Universității California-San Diego – Difficulty Breathing Questionnaire (UCSD SOBQ) indică faptul că tratamentul cu pirfenidonă împiedică agravarea bolii.

După terminarea celor 52 de săptămâni, pacienții tratați cu pirfenidonă au prezentat o schimbare a scorului UCSD SOBQ cu 17 puncte mai mult față de valoarea inițială, în timp ce în grupul placebo a fost raportată o schimbare cu 21,5 puncte (cu cât scorul este mai mare, cu atât mai profundă este dispneea).

Aceste rezultate sugerează faptul că pirfenidona are beneficii semnificative din punct de vedere clinic, ameliorând dispneea de efort la pacienții cu FPI.

Citește și: