Controlul hepatitelor virale în România: îmbunătățirea accesului la servicii medicale a grupurilor la risc

  • Eliminare Hepatita CAtingerea echității în furnizarea serviciilor, prin intervenții țintite către grupurile la risc, consolidarea serviciilor de asistență medicală comunitară și prin oportunități de accesare a serviciilor a pacienților neasigurați, reprezintă ținte ale Planului-cadru național elaborat de Ministerul Sănătății privind controlul hepatitelor virale B, C şi D pentru perioada 2018 – 2030. 

Intervenții pentru grupurile populaționale la risc

În prezent, România nu implementează măsuri speciale de depistare și tratament pentru
populațiile cele mai expuse la infecția cu VHB/VHC. Un progres în acest sens va fi realizat
prin „Proiectul național de depistare, stadializare și tratament al hepatitelor cu etiologie virală B/D și C”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, care acordă prioritate persoanelor sărace din mediul rural și cu vârsta peste 40 de ani, indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat.

abonare

Consolidarea serviciilor de asistență medicală comunitară

Se dorește stimularea dezvoltării serviciilor de asistență medicală comunitară în țară. Asistenții medicali comunitari pot juca un rol important în identificarea și mobilizarea grupurilor marginalizate social în vederea testării markerilor virali, intermedierea relației dintre pacienții depistați și medicii de familie, suplinirea lipsei unor servicii complementare (asigurând consiliere psihologică de bază, facilitând legătura cu furnizorii de servicii sociale, complianța la tratament și monitorizarea pacienților).

Servicii pentru pacienții neasigurați

În prezent, pacienții neasigurați nu beneficiază de servicii gratuite de testare, diagnostic și
tratament împotriva VHB/D și VHC. Prin proiectul „Organizarea de programe regionale de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II”, persoanele neasigurate eligibile din patru regiuni de dezvoltare vor putea accesa servicii de testare, diagnostic și tratament, finanțate din Fondul Social European și bugetul de stat, prin POCU.

Ministerul Sănătății va căuta soluții de finanțare pentru extinderea acestor servicii și în restul regiunilor de dezvoltare (un grup țintă de interes fiind cel al consumatorilor de droguri injectabile, concentrați în regiunea București-Ilfov) precum și pentru servicii de monitorizare post-tratament pe termen mediu și lung.

Finanțarea și bugetarea planului-cadru

Pentru implementarea măsurilor și atingerea obiectivelor prezentate în planul-cadru sunt necesare norme de aplicare și surse de finanțare. Proiectul „Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C”, co-finanțat din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Capital Uman, va dezvolta metodologia națională de testare sistematică pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B /D și C, dar și cea a programelor regionale de testare sistematică.

Obiectivul eradicării hepatitelor virale impune mobilizarea la nivel național a infrastructurii și resurselor umane ale sistemului sanitar, precum și coordonarea între furnizorii aflați în diferite ramuri de asistență medicală. Pentru a putea răspunde acestei provocări, vor fi propuse și evaluate metode inovative de organizare a furnizorilor de servicii implicați în testarea, diagnosticul și tratamentul pacienților din regiuni geografice distincte. O formă posibilă de organizare este cea a rețelei integrate de furnizori, care reunește medici de familie, medici specialiști și furnizori de servicii medicale în spitalizare de zi dintr-o arie geografică delimitată (de exemplu, județ). Acestea vor fi testate în regim pilot și, în cazul unor rezultate pozitive, extinse la nivel național.

Urmărește jurnalul special Raportul de Gardă pe tema eliminării hepatitei C:

Citește și:

Sursă imagine feature: maxpixel.