articole despre servicii sanatate

SNS 2022-2030. A treia arie de intervenție – sistem de sănătate inteligent, rezilient, echitabil

Actuala Strategie Națională de Sănătate „Împreună pentru sănătate”, elaborată de Ministerul Sănătății și gândită pentru perioada 2022-2030, își propune să schimbe starea de fapt, deplasând accentul pe sănătatea cetățeanului privit ca o persoană cu nevoi multidimenisonale și nu ca un simplu pacient, cum a fost cazul în precedenta strategie. Accesează Strategia Națională de Sănătate 2022-2030: Cum […]


Controlul hepatitelor virale în România: îmbunătățirea accesului la servicii medicale a grupurilor la risc

Atingerea echității în furnizarea serviciilor, prin intervenții țintite către grupurile la risc, consolidarea serviciilor de asistență medicală comunitară și prin oportunități de accesare a serviciilor a pacienților neasigurați, reprezintă ținte ale Planului-cadru național elaborat de Ministerul Sănătății privind controlul hepatitelor virale B, C şi D pentru perioada 2018 – 2030.  Intervenții pentru grupurile populaționale la […]