MANIFEST. Asigurarea unei finanțări sustenabile pentru eliminarea hepatitei C virale

  • Eliminare Hepatita CPe data de 6 Iunie 2018 avea loc la Bruxelles, al doilea eveniment EU HCV – Sumitul „Asigurarea unei finanțări sustenabile pentru planurile de eliminare a hepatitei C virale”. În cadrul evenimentului a fost lansat „Apelul la acțiune”, de către reprezentanții din sfera politică și medicală, în asociere cu grupurile din societatea civilă și alte grupări implicate direct în dezvoltarea și implementarea strategiilor de eliminare a VHC, cu scopul de a spori eforturile pentru finanțarea sustenabilă a planurilor de eliminare a hepatitei C.

Prima reunire EU HCV a avut loc pe data de 27 septembrie 2017, tot la Bruxelles, iar în cadrul său a fost semnat „Manifestul pentru Eliminarea Hepatitei C”. România s-a numărat și ea printre țările care au semnat manifestul.

abonare

Apelul și angajamentul semnatarilor, în rândurile de mai jos:

Noi, semnatarii apelului la acțiune „Asigurarea fondurilor sustenabile pentru planurile de eliminare a hepatitei C” suntem dedicați eliminării VHC în Europa.

În conformitate cu Rezoluția Adunării Generale a ONU din 2015 „Transformarea lumii noastre: agenda pentru dezvoltare sustenabilă până în 2030”, în conformitate cu Obiectivul Sustenabil 3 pentru sănătate și bunăstare și ținta sa 3.3 de a combate bolile transmisibile, în conformitate cu Rezoluția Adunării Generale a ONU din 2014 nr. 67.6 privind hepatita, în conformitate cu Manifestul din 2016 pentru eliminarea VHC, în conformitate cu Strategia globală OMS a sectorului de sănătate privind hepatita virală pentru 2016-2021 „Către eliminarea definitivă a hepatitei virale” și pentru a încuraja factorii politici de decizie să pună în aplicare Direcția strategică 4 a Strategiei Globale OMS a sectorului de sănătate privind hepatita virală pentru 2016-2021 și să facă eliminarea VHC accesibilă financiar, apelăm la factorii de decizie europeni pentru:

  1. A se asigura că țările au pus la punct o strategie pentru eliminarea hepatitei C, cuprinzătoare, cu costurile calculate, inclusiv o monitorizare exhaustivă împreună cu un lanț de îngrijire în conformitate cu criteriile dezvoltate de ECDC și de OMS Europa;
  2. A determina nivelul bolii în țara lor și povara economică a VHC, măsurând costul socio-economic direct și indirect pentru îmbunătățirea răspunsului în eradicarea VHC, acordând atenție legăturii strânse dintre VHC și HIV la unele categorii de populație;
  3. A dezvolta modele specifice țării și populației, precum planuri de investiții pentru hepatita virală, pentru a estima costurile pe toată durata vieții, speranța de viață ajustată în funcție de calitate și raporturile diferențiale cost-eficacitate ale diferitelor strategii de screening și tratament prin comparație cu lipsa acțiunii;
  4. A aloca resurse suficiente pentru instructaj și cercetare, dezvoltarea modelelor robuste de îngrijire pentru gestionarea VHC și îndeplinirea urgentă și eficientă a Direcțiilor Strategice 2, 4 și 5 ale Strategiei Globale OMS a sectorului de sănătate;
  5. A recunoaște necesitatea ca Uniunea Europeană să se implice în eliminarea VHC prin stabilirea unui plan de parcurs politic clar și apelul către instituțiile financiare europene pentru mobilizarea fondurilor publice sau private și utilizarea programelor pentru eliminare ca instrument de dezvoltare;
  6. A încuraja și implica toate părțile interesate pentru a colabora în scopul dezvoltării de instrumente financiare inovatoare, precum obligațiuni de impact social și altele, cu scopul de a lansa noi servicii sociale și de a finanța servicii de prevenție, inclusiv servicii de „harm reduction”, contribuind la eliminarea VHC într-un mod sustenabil;
  7. A face schimb de bune practici și de a implementa bunele practici privind finanțarea îngrijirii sănătății și a eliminării VHC, inclusiv prin abordări de micro-eliminare (8), la niveluri naționale, regionale și locale, pentru îndeplinirea obiectivelor de eliminare ale OMS până în 2030 și, de preferință, mult mai devreme.

În data de 17 februarie 2016, lansarea Manifestului pentru eliminarea Virusului Hepatitic C (VHC) „Viziunea noastră pentru o Europă fără hepatita C”, a oferit o bază de pornire pentru acțiunea de a face din VHC și eliminarea acestuia o prioritate explicită a sănătății publice în Europa.

Sunt necesare mai multe eforturi pentru a ne asigura că toate componentele costurilor de eliminare a VHC, care includ programe de supraveghere, monitorizare, conștientizare, screening, prevenție și tratament, sunt accesibile financiar. Datele preliminare sugerează că strategia de eliminare a VHC concepută de OMS (Organizația Mondială a Sănătății) poate fi rentabilă pentru multe țări.

Aceasta rezultă din faptul că economiile generate de prevenția și tratarea VHC pot depăși costul eliminării VHC, generând un profit bun față de costurile inițiale ridicate. Direcția strategică 4 a Strategiei globale OMS a sectorului de sănătate privind hepatita virală pentru 2016-2021 „Finanțare pentru sustenabilitate” stabilește recomandările de finanțare pentru un răspuns sustenabil la hepatită, evidențiind acțiunile pentru mobilizarea resurselor financiare pentru plata intervențiilor și serviciilor pentru hepatita virală, stabilirea protecției împotriva riscului financiar și îmbunătățirea eficienței de utilizare a resurselor sistemului de sănătate.

Virusul hepatitei C reprezintă o amenințare globală pentru sănătatea publică, deoarece se asociază cu morbiditate și mortalitate semnificativă, iar din cauza naturii sale asimptomatice este și o epidemie „silențioasă”, cu un număr estimat de 71 de milioane de persoane infectate global, dintre care numai 20% sunt diagnosticate.

Mai multe despre Eliminarea Hepatitei C, puteți citi în secțiunea omonimă de pe Raportuldegarda.ro.

Citește și: