Portofelul UE pentru identitatea digitală: Comisia și Consiliul au ajuns la un acord. Când ar putea deveni disponibil?

  • Acces la inovație



Pe 8 noiembrie, Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord final privind regulamentul de introducere a portofelelor europene pentru identitatea digitală. Este un nou pas către punerea în aplicare a rezultatelor acordului politic provizoriu la care s-a ajuns pe 29 iunie 2023 cu privire la un cadru juridic pentru identitatea digitală europeană, primul cadru privind o identitate digitală fiabilă și sigură pentru toți europenii.

De asemenea, este un pas important către obiectivele European Digital Decade pentru 2030 privind digitalizarea serviciilor publice. Tuturor cetățenilor UE li se va oferi posibilitatea de a avea un portofel european pentru identitatea digitală, cu care să acceseze servicii online publice și private în deplină securitate și cu protecția totală a datelor cu caracter personal, în întreaga Europă.

abonare
  • Pe lângă serviciile publice, platformele online de mari dimensiuni desemnate în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (inclusiv cele care oferă servicii precum Amazon, Booking.com sau Facebook) și serviciile private care au obligația legală de a-și autentifica utilizatorii vor trebui să accepte portofelul european pentru identitatea digitală pentru conectare. Portofelul va facilita, de asemenea, respectarea de către prestatorii de servicii a diferitelor cerințe de reglementare.
  • Pe lângă stocarea în siguranță a identității digitale, portofelul le va permite utilizatorilor să își deschidă conturi bancare, să efectueze plăți și să dețină documente digitale precum un permis de conducere mobil, o rețetă medicală, un certificat profesional sau un bilet de călătorie.
  • Portofelul va respecta pe deplin opțiunea utilizatorului de a partaja sau a nu partaja date cu caracter personal, va asigura cel mai înalt grad de securitate certificat de către organisme independente conform acelorași standarde, iar părțile relevante ale codului portofelului vor fi publicate cu sursă deschisă pentru a se exclude orice posibilitate de utilizare abuzivă, localizare ilegală, urmărire sau interceptare guvernamentală.
  • Portofelul va conține un tablou de bord al tuturor tranzacțiilor accesibil titularului său, va oferi posibilitatea raportării presupuselor încălcări ale normelor privind protecția datelor și va permite interacțiunea între portofele. În plus, cetățenii vor putea să instaleze portofelul utilizând sistemele naționale de identificare electronică existente și să beneficieze de semnături electronice gratuite pentru uz neprofesional.
Certificat digital EU
Sursa: Comisia Europeană

Etapele următoare

Acordul este acum supus aprobării oficiale de către Parlamentul European și Consiliu. Odată adoptat, cadrul pentru identitatea digitală europeană va intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial.

  • Statele membre vor trebui să le furnizeze portofele europene pentru identitatea digitală cetățenilor lor în termen de 24 luni de la adoptarea actelor de punere în aplicare care stabilesc specificațiile tehnice pentru portofelul european pentru identitatea digitală și specificațiile tehnice pentru certificare.
  • Aceste acte de punere în aplicare – care urmează să fie adoptate la 6 și 12 luni după adoptarea regulamentului – se vor baza pe specificațiile elaborate ca parte a setului de instrumente al UE pentru identitatea digitală, stabilind condiții armonizate pentru implementarea portofelelor în întreaga Europă.

Context

Conform obiectivelor European Digital Decade, până în 2030, toate serviciile publice esențiale ar trebui să fie disponibile online, toți cetățenii ar trebui să aibă acces la dosarele lor medicale online, precum și la identificarea electronică securizată care consolidează protecția vieții private.

Portofelul UE pentru identitatea digitală se bazează pe cel mai avansat cadru juridic transfrontalier existent pentru identitățile digitale de încredere: inițiativa europeană privind identificarea electronică și serviciile de încredere (Regulamentul eIDAS). Adoptat în 2014, acesta oferă o bază inițială pentru procedurile transfrontaliere de identificare electronică, autentificare și certificare a site-urilor web în cadrul UE.

Portofelul european pentru identitatea digitală a început să fie testat prin intermediul a patru proiecte-pilot la scară largă, reprezentând investiții de peste 90 milioane EUR, din care 46 milioane EUR sunt cofinanțate de Comisie prin programul „Europa digitală”, într-o serie de situații de uz cotidian care includ permisul de conducere mobil, sănătatea digitală, plățile digitale, educația și calificările profesionale. Proiectele-pilot au demarat la 1 aprilie 2023 și vor contribui la îmbunătățirea specificațiilor tehnice ale portofelului.

Citește și: