#ȘtiriOficiale. Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România a fost aprobată. Care sunt etapele de vaccinare și populațiile cu prioritate?

 • Acces la inovațieStrategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România a fost aprobată. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1171/3.XII.2020 pe 3 decembrie. Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului de activitate, prevăzute în strategie. Finanțarea obiectivelor prevăzute se va face în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum și alte surse legal constituite.

Această strategie stabilește principiile, viziunea și modul de acțiune pentru administrarea în România a vaccinurilor autorizate de către EMA (Agenția Europeană a Medicamentului), iar scopul este de a asigura accesul la vaccinare împotriva COVID-19 în condiții de siguranță, eficacitate și echitate. Conform documentului, până la data de 19 noiembrie 2020, în România au fost confirmate 393.851 de cazuri de infecție cu noul coronavirus. 269.590 au fost declarate vindecate. Tot raportat la această dată, în document se notează că datele din ultimele săptămâni arată o accelerare a răspândirii SARS-CoV-2 la nivel comunitar, dar și a cazurilor severe și care necesită terapie intensivă.

abonare

Cele două obiective generale ale strategiei sunt: Asigurarea unui mediu favorabil vaccinării, ca politică eficace de prevenție a infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul populației și crearea premiselor de operaționalizare a activității de vaccinare contra COVID-19 la nivel populațional, ca parte integrată a programului național de vaccinare. Strategia cuprinde și 12 obiective specifice, de la susținerea politicii de vaccinare și creșterea conștientizării asupra beneficiilor prin campanii de comunicare, până la asigurarea lanțului de vaccinare, monitorizarea rezultatelor și dezvoltarea instrumentelor potrivite pentru utilizarea datelor. Ca valori și principii cuprinse în strategie, se regăsesc:

 • Respectarea dreptului la ocrotirea sănătății;
 • Asigurarea echității în alocarea și distribuirea vaccinurilor;
 • Gratuitatea vaccinării;
 • Consimţământul informat;
 • Grija pentru beneficiar și principiul primum non nocere (în primul rând, nu face rău);
 • Respectul pentru lege, transparența în luarea deciziilor și implicarea comunităților și a tuturor actorilor relevanți;
 • Implementarea procesului de vaccinare în condiții de maximă siguranță;
 • Comunicarea clară a beneficiilor, riscurilor și a importanței vaccinării împotriva COVID-19;
 • Respectarea principiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În document sunt cuprinse și structurile cu responsabilitate în implementarea strategiei: Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Capitolul 9 este dedicat Strategiei de Comunicare: de la analiza factorilor determinanți ai vaccinării, a influențelor contextuale, individuale și de grup, realizarea unei platforme de informare și a unei campanii, până la informarea în timp real a populației.

Documentul subliniază importanța comunicării pe tot cuprinsul său: implementarea eficientă la nivel național a campaniilor de vaccinare anti-COVID19 va depinde de capacitatea de a accesa, primi și transmite informațiile cât mai rapid între structura de management și personalul de la toate nivelurile. De asemenea, pentru luarea deciziilor corecte sunt necesare colectarea, analizarea și diseminarea informațiilor legate de COVID-19, starea epidemiologică, stadiul de implementare a vaccinării, lanțul de aprovizionare și distribuire și, nu în ultimul rând, informații cu privire la profilul de siguranță.

Monitorizarea nivelului de acoperire vaccinală, dar și a siguranței și eficacității vaccinurilor, va fi realizată prin intermediul Registrului electronic național de vaccinare (RENV), o bază de date electronică, care va respecta prevederile privind protecția datelor cu caracter personal. Mai mult, fiecare persoană va primi dovada vaccinării din acest registru: date de identitate, etapa de vaccinare, tipul vaccinului administrat, lotul și seria, data la care s-a administrat, data rapelului (unei doze suplimentare), dacă este cazul. Informațiile esențiale despre conduita în cazul efectelor adverse vor fi de asemenea furnizate.

În Strategia de vaccinare recent aprobată se specifică și faptul că este de așteptat ca accesul la vaccinuri împotriva COVID-19 să fie limitat în perioada imediat următoare autorizării în Europa. De aceea, s-au stabilit grupe de populație și ordinea vaccinării, în concordanță cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și Centrul European pentru Controlul și Prevenția Bolilor. De notat că recomandările pot fi actualizate în funcție de dinamica epidemiologică și evoluția pandemiei. Ministerul Sănătății are rolul de a actualiza strategia.

Astfel, vaccinarea se va desfășura urmând 3 etape (timpul de execuție va fi stabilit pe parcurs, în funcție de mai mulți parametri):

 • Etapa I cuprinde lucrătorii din domeniul sănătății și cel social (public și privat);
 • Etapa II cuprinde populația la risc (adulți de peste 65 de ani, persoane cu boli cronice, lucrători din domenii cheie);
 • Etapa III cuprinde populația generală (populația care nu a fost încadrată în primele 2 etape).

Un alt punct important în strategie ține de stocarea și distribuția vaccinului, care trebuie să ia în considerare condițiile specifice fiecărui vaccin care va fi aprobat de urgență.

Citește și: