#SurseOficiale. Starea de urgență a fost prelungită cu 30 de zile. Care sunt criteriile pentru internarea în spitalele publice?

  • Health literacyPe 16 martie 2020, la nici o lună de la apariția primului caz COVID-19 în România, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, instituia starea de urgență pentru următoarele 30 de zile. Astăzi, 14 aprilie 2020, starea de urgență a fost prelungită cu încă 30 de zile. Motivele prelungirii stării de urgență sunt multiple, însă la baza lor stau continuarea creșterii numărului de cazuri COVID-19, atât la nivel național, cât și pe plan mondial, și nevoia de asigurare a echipamentelor și strategiilor pentru gestionarea acestei situații:

„Având în vedere că, pe plan mondial, atât numărul de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cât și numărul de decese provocate de acesta crește semnificativ, fără să existe, deocamdată, semne certe ale unei eventuale încetiniri a ritmului evoluției pandemiei sau ale unei plafonări a numărului de cazuri, în pofida restricțiilor fără precedent adoptate de statele lumii; (…)

abonare

Văzând că în această perioadă necesarul de materiale și echipamente de protecție, dezinfectanți, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale sau alte produse necesare în contextul gestionării pandemiei de COVID-19 poate fi cu greu satisfăcut, în lipsa unor mecanisme adaptate, atât în materia achizițiilor publice – care să țină seama de urgența demersurilor, de volatilitatea prețurilor oferite de piață și de restricțiile impuse la export – cât și în materia donațiilor oferite entităților ce realizează un serviciu public – care să permită, de o manieră facilă, acceptarea și transferul bunurilor oferite (…);

Care sunt criteriile de internare în spitalele publice?

În cadrul anexei 2 din decretul prin care se prelungește starea de urgență, se specifică limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente:

  1. urgențe de ordin I – pacienți internați prin unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore;
  2. urgențe de ordin II – pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări (odată diagnosticați, nu pot fi externați);
  3. pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19.

Mai multe recomandări și informații despre triajul clinico-epidemiologic al pacienților COVID-19, aici.

Ce înseamnă prelungirea stării de urgență pentru sistemul sanitar?

În capitolul V al decretului prin care se prelungește starea de urgență sunt descrise măsurile cu aplicabilitate directă pentru sistemul de sănătate. Printre cele mai importante dintre acestea se numără:

Posibilitatea de angajare fără concurs, pe durată determinată de 6 luni, de personal medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual sau funcționari publici, în structurile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și unitățile subordonate, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială, cu scopul de suplimentare a personalului implicat direct în activități destinate prevenirii și combaterii pandemiei COVID-19.

Prelungirea aplicabilității pe durata stării de urgență a actelor normative cu valabilitate până la data de 14 aprilie 2020, care privesc acordarea serviciilor medicale, a medicamentelor, dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și a celor privind programele naționale de sănătate – preventive și curative.

Acordarea la distanță, prin orice mijloace de comunicare a consultațiilor medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical.

În cazul achiziției de medicamente de către unitățile sanitare pentru tratarea pacienților cu COVID-19, prețurile medicamentelor pot depăși prețurile maximale aprobate de Ministerul Sănătății.

Modificările de structură din cadrul unităților sanitare se vor aviza de către direcțiile de sănătate publică locale în funcție de necesitați.

Serviciile de ambulanță private vor efectua și alte servicii în afara celor contractate cu casele de asigurări de sănătate, care vor fi suportate din bugetul FNUASS. Casele de asigurări de sănătate decontează întreaga activitate a serviciilor de ambulanță private, la nivelul indicatorilor realizați.

Pe durata stării de urgență, prin ordin al ministrului sănătății se stabilesc programele naționale de sănătate, acțiunile prioritare și serviciile medicale destinate prevenirii și combaterii COVID-19, precum și activitățile prevăzute în programele naționale care se suspendă sau, după caz, se limitează doar la cele vitale pentru asigurarea stării de sănătate a populației afectate de alte patologii decât COVID-19.

Se autorizează prescripțiile de tratamente “off-label” în cazul pacienților infectați cu SARS-CoV-2, după ce aceste tratamente sunt avizate de către comisia de politică a medicamentului din cadrul unității sanitare respective.

Întregul decret, aici.

„Pericolul nu a trecut, iar o relaxare a restricțiilor în perioada următoare ar duce la o creștere vertiginoasă de noi cazuri de infectare, suprapopularea spitalelor și o presiune uriașă pe sistemul nostru sanitar. Stați acasă pentru a nu ajunge pe un pat de spital! Stați acasă pentru a ne putea recăpăta viața cât mai repede, altfel vom avea un val de îmbolnăviri și de decese foarte mare. Ar însemna că toate eforturile, toate sacrificiile pe care le-am făcut până acum ar fi fost în van”, a declarat Președintele României.

Citește și: