EMA aprobă alpelisib pentru tratamentul cancerului mamar avansat, care prezintă mutația PIK3CA

  • Acces la inovațieAlpelisib (denumire comercială Piqray), primul inhibitor al enzimei PI3K, a fost aprobat de către Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) pentru a fi utilizat în UE, în tratamentul formelor avansate sau metastatice de cancer mamar HR-pozitive și HER2-negative, cu mutații în cadrul genei PIK3CA. Acest tratament este indicat în combinație cu fulvestrant, după eșecul hormonoterapiei.

Comitetul pentru Produse Medicale de Uz Uman (CHMP) a evaluat rezultatele medicamentului din cadrul studiului SOLAR-1 de fază III și a recomandat spre aprobare alpelisib în luna mai 2020. 

abonare

Studiul SOLAR-1 a fost un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, de fază III, care s-a desfășurat în centre medicale din 34 de țări. Au fost incluși 572 de pacienți, bărbați și femei aflate în postmenopauză, cu forme avansate de cancer mamar și indicație de terapie hormonală. Aceștia au fost împărțiți în două subgrupuri, în funcție de prezența sau absența mutației PIK3CA, în cadrul cărora au primit, în mod aleator, alpelisib sau placebo. Toți pacienții au primit și fulvestrant (hormonoterapie ce acționează prin inhibiția receptorului pentru estrogen).

rezultate studiu SOLAR-1 alpelisib inhibitor PIK3CA cancer amamr HR+ HER2-
Pacienții cu cancer mamar avansat HR+/HER2-, care prezintă în plus și mutația PIK3CA, au beneficiat în urma tratamentului cu alpelisib, în cadrul studiului SOLAR-1. Sursa foto NEJM

Supraviețuirea mediană fără progresie tumorală a fost de 11 luni în grupul de studiu, superioară celei de 5,7 luni din grupul de control. După 12 luni de tratament, 46,3% dintre pacienți nu prezentau progresie tumorală, față de 32,9% din grupul de control. O proporție mai mare de pacienți au răspuns la alpelisib: 26,6%, față de 12,8% în grupul care a primit fulvestrant+placebo.

În grupul de pacienți cu tumori PIK3CA-negative, alpelisib nu a demonstrat beneficii superioare placebo (supraviețuire mediană fără progresia bolii de 7,4 luni, față de 5,6 luni în grupul placebo).

frecvența apariție mutație pik3ca cancer mamar HR+ HER2-
Mutația PIK3CA se întâlnește relativ frecvent în cancerele mamare cu prezența receptorului hormonal și cu absența HER2.

Cele mai frecvente reacții adverse au inclus hiperglicemia, diareea, greața, scăderea apetitului și manifestările cutanate (rash cutanat).

Alpelisib, un inhibitor specific al unei singure izoforme a enzimei PI3K

Mutațiile PIK3CA sunt detectate la aproximativ 40% dintre cazurile de cancer mamar care prezintă receptor pentru hormonul estrogen (HR+) și nu prezintă receptor pentru factorul de creștere epidermal 2 (HER2-). Această mutație induce activarea excesivă a izoformei alfa a enzimei PI3K (fosfatidil inozitol 3 kinaza). Aceasta face parte dintr-o cale de semnalizare intracelulară implicată în dezvoltarea tumorilor și apariția rezistenței la tratamente oncologice. Există, în diferite faze ale studiilor clinice, mai multe molecule care inhibă PIK3CA:

  • Inhibitori duali, PI3K și mTOR (o altă moleculă activă în această cale de semnalizare);
  • Inhibitori ai tuturor izoformelor de PI3K;
  • Inhibitori specifici, ai unei singure izoforme PI3K, printre care se numără și alpelisib.

Citește și: