Comisia Europeană a lansat Centrul de Informații privind Cancerul – prima acțiune de bază din Planul european de luptă împotriva cancerului

  • OncologieRecent, Comisia Europeană a lansat Knowledge Centre on Cancer (Centrul de informații privind cancerul) – o nouă platformă online care are ca scop colectarea de informații și coordonarea de acțiuni împotriva cancerului. Centrul va colecta și integra cele mai recente informații despre cancer, va oferi îndrumare cu privire la îngrijirile de sănătate și sistemele de asigurare a calității, monitorizând totodată și tendințele legate de incidența cancerului și mortalitate, pe tot teritoriul UE, oferind ulterior prognoze în ceea ce privește aceste tendințe.

În plus, CE își propune ca platforma să devină spațiul în care toți cei dedicați luptei împotriva cancerului își pot împărtăși experiențele și modelele de bune practici, pot colabora și se pot coordona pentru a valorifica la maximum cunoștințele colective și datele validate științific.

abonare

„Lansarea noului Centru de informații privind cancerul este prima acțiune emblematică din cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului. Dispunând de mai multe cunoștințe, putem înțelege, preveni și trata mai bine cancerul. Cercetarea și inovarea reprezintă punctul de plecare al unei noi abordări a îngrijirilor acordate în materie de cancer în UE. Punerea în comun și partajarea celor mai recente rezultate ale cercetării, inovării și tehnologiilor din domeniul cancerului, inclusiv în ceea ce privește soluțiile personalizate și digitale, sunt esențiale pentru ca autoritățile din domeniul sănătății și al cercetării să dispună de mijloacele necesare pentru o mai bună abordare a cancerului, iar centrul de cunoștințe va fi inima acestor acțiuni”, Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară.

„De la institute, la cercetători, de la organizațiile pacienților, la inovatori, trebuie să ne unim cu toții forțele la nivel de societate pentru a învinge cancerul. Știința ne poate ajuta să înțelegem boala și factorii săi de risc, dar pentru a avea un impact real trebuie ca aceste cunoștințe să fie încorporate în politici și intervenții care vor salva vieți. Centrul de cunoștințe privind cancerul este un instrument cheie în coordonarea eforturilor noastre și în a ne asigura că utilizăm cele mai bune informații pentru a câștiga această luptă” – Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, responsabilă de Centrul Comun de Cercetare.

The Knowledge Centre on Cancer

Ce rol are Knowledge centre on cancer?

Centrul este un intermediar independent în schimbul de cunoștințe, care furnizează politicilor sprijin bazat pe date verificate, extinzând totodată sistemele IT, dispozitivele de tip gateway, portalurile, platformele și bazele de date existente ale Comisiei în ceea ce privește cancerul. Centrul:

  • Va colecta și va pune la dispoziție cele mai recente informații și statistici cu privire la cancer;
  • Va monitoriza tendințele legate de cancer astfel încât să poată fi evaluată eficacitatea strategiilor de prevenire și a programelor de screening;
  • Va furniza orientări europene pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea și îngrijirea cancerului în scopul de a ameliora rezultatele tratamentelor acordate pentru cancer și de a reduce inegalitățile dintre regiunile UE;
  • Va contribui la conturarea unor politici de prevenire a cancerului legate de mediu și de stiluri de viață sănătoase, incluzând controlul tutunului și al alcoolului;
  • Va identifica lacune de cercetare sau de politici;
  • Va asigura un spațiu pentru coordonarea a numeroase inițiative privind cancerul pe o singură platformă;
  • Va ajuta la reducerea inegalităților în ceea ce privește prevenirea cancerului și îngrijirile acordate în cazul acestei boli pe teritoriul UE.

Platforma găzduiește un punct de referință pentru elaborarea de politici în materie de prevenire, prin intermediul Portalului cu informații despre promovarea sănătății și prevenirea bolilor. Totodată, platforma găzduiește și Sistemul european de informații cu privire la cancer și ghiduri și sisteme europene de asigurare a calității pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea și îngrijirile acordate în cazul cancerului.

Odată cu lansarea Knowledge centre on cancer, au fost lansate și Ghidul și sistemul european de asigurare a calității pentru screeningul, diagnosticarea și îngrijirile acordate în cazul cancerului de sân.

The knowledge centre on cancer infografic

Citește și: