Imunoterapia cu pembrolizumab scade cu 50% mortalitatea în carcinomul pulmonar non-microcelular, non-scuamos, metastazat, dacă se adaugă standardului actual de tratament

  • Imuno-oncologiaSimpla chimioterapie nu mai este un standard în managementul cancerului pulmonar. Imunoterapia administrată precoce, alături de chimioterapie, crește semnificativ supraviețuirea, conform studiului KEYNOTE-189, prezentat în cadrul Întâlnirii Anuale a Societății Americane de Cercetare a Cancerului.

„Dacă vrei să vezi supraviețuire pe termen lung în cancerul pulmonar, trebuie să administrezi o imunoterapie cât mai devreme posibil”Dr. Roy Herbst, Yale Cancer Center

Pentru linia întâi de tratament a carcinomului pulmonar fără celule mici (NSCLC), nescuamos, în stadiul 3, combinația pembrolizumab-pemetrexed-chimioterapie reduce riscul de deces la jumătate comparativ cu administrarea exclusivă a chimioterapiei.

abonare

Această combinație terapeutică în care este inclus pembrolizumab (Keytruda) a dovedit o îmbunătățire a supraviețuirii generale, indiferent dacă pacienții prezentau expresia PD-L1 la nivel tumoral sau nu. De asemenea, medicamentul prelungește supraviețuirea fără progresie a bolii (PFS). Riscul de progresie a bolii și mortalitatea au fost reduse cu aproape 50%.

„Există argumente științifice solide care justifică această combinație dintre Keytruda, pemetrexed și chimioterapie iar datele clinice arată că poate deveni un nou standard în tratamentul de linia I pentru acești pacienți”Dr. Leena Gandhi, autorul principal al studiului, NYU

KEYNOTE-189 este un studiu de fază 3 randomizat, dublu-orb, care a inclus 616 pacienți cu NSCLC non-scuamos, metastatic, fără mutații EGFR sau ALK, netratați anterior. Acesta a confirmat rezultatele unui alt studiu, KEYNOTE-021.

După o perioadă de urmărire de 10,5 luni combinația Keytruda+pemetrexed+chimioterapie a determinat o reducere cu 51% a riscului de deces comparativ cu administrarea de pemetrexed+chimioterapie.

S-a estimat că supraviețuirea la 12 luni se va înregistra la 69,2% dintre pacienți în grupul care a primit pembrolizumab, pe când în grupul care a primit doar chimioterapie va fi de doar 49,4%.

În ceea ce privește supraviețuirea fără progresie a bolii, combinația care a inclus pembrolizumab a determinat o reducere cu 48% a riscului de progresie sau a mortalității, comparativ cu simpla administrare a chimioterapiei.

Rata de supraviețuire fără progresie a bolii a fost de 8,8 luni în grupul care a primit Keytruda și de 4,9 luni în cazul chimioterapiei.

34,1 % dintre pacienți au supraviețuit la 12 luni fără progresia bolii, dacă au primit imunoterapie, ceea ce înseamna aproape dublul procentelor înregistrate în grupul care a primit chimioterapie.

Profilul de siguranță al medicamentului este similar cu cel demonstrat în studiile anterioare care au inclus pacienți cu NSCLC metastatic.

Dr. Gandhi a explicat faptul că administrarea schemei clasice de chimioterapie oferă doar un „beneficiu modest” și adaugă câteva luni de viață, maximum un an. Combinația cu pembrolizumab este o îmbunătățire semnificativă.

Și alți specialiști confirmă valoarea pe care imunoterapia o aduce în tratamentul cancerului:

„Tratez cancerul pulmonar de 25 de ani și nu am vazut niciodată așa o schimbare de paradigmă cum vedem astăzi în cazul imunoterapiei”Dr. Roy Herbst, Yale Cancer Center

Combinația Keytruda + pemetrexed + cisplatină/carboplatină ca prima linie de tratament a NSCLC non-scuamos, metastatic crește supraviețuirea generală independent de expresia tumorală a markerului PD-L1, având în vedere cele trei categorii de pacienți evaluate:

  • Pacienții ale căror scoruri tumorale care cuantifică expresia PD-L1 (TPS – tumor proportion scores) între 1-49%
  • Pacienții cu tumori PD-L1 negative
  • Pacienții ale căror tumori au avut un scor mai mare sau egal de 50%

Adăugarea pembrolizumab chimioterapiei pe bază de platină determină o creștere semnificativă a supraviețuirii fără progresie a bolii (PFS – progresion-free survival) pentru toate cele 3 categorii.

„Scopul nostru este să extindem supraviețuirea bolnavilor de cancer pulmonar, iar rezultatele din KEYNOTE-189 sunt importante nu doar pentru pacienți, dar și pentru comunitatea medicală. Aceste date pot schimba standardele terapeutice pentru pacienții cu NSCLC în prima linie de tratament, inclusiv pe cei cu status PD-L1 negativ sau cei netestați”Dr. Roger M. Perlmutter, Președinte Merck Research Laboratories.

Subiecte similare: