Proiectul PRIME-ROSE: dezvoltarea unei rețele europene de medicină oncologică de precizie prin utilizarea studiilor clinice cu design inovator pentru creșterea accesului la terapii

  • Medicina personalizată
  • ProiecteComisia Europeană a aprobat, la 24 aprilie, proiectul Precision Cancer Medicine Repurposing System Using Pragmatic Clinical Trials, PRIME-ROSE. Proiectul va începe oficial pe 1 iulie 2023 și este finanțat prin Horizon Europe – Mission on Cancer (grant nr. 101104269). PRIME-ROSE va dura cinci ani (2023 – 2028). Consorțiul este format din 24 de parteneri, inclusiv nouă beneficiari și cincisprezece parteneri asociați. În plus, PRIME-ROSE face parte din grupul de proiecte pentru Diagnostic și Tratament al Misiunii Cancer.

Centrul pentru Inovație în Medicină (INOMED) este partener asociat al proiectului. Dr. Marius Geantă, Președinte, a declarat:

abonare

„Avem multe medicamente la dispoziție, dar, din păcate, știm încă prea puține despre categoriile de pacienți care pot beneficia cu adevărat de ele. Medicina personalizată are potențialul de a insufla o nouă viață medicamentelor existente care nu sunt utilizate la întregul lor potențial, atât în ​​beneficiul pacienților, cât și al sistemelor de sănătate. Suntem onorați să facem parte din proiectul PRIME-ROSE pentru că ne oferă oportunitatea de a învăța de la cei mai buni despre medicina personalizată în practica oncologică, în același timp pregătindu-ne pentru implementarea acestor abordări în statele balcanice pentru reducerea inegalităților Est-Vest prin inovare.”

PRIME ROSE european funded project
Funded by the European Commission Horizon Europe Mission on Cancer

Medicamente de precizie sustenabile și accesibile în întreaga Europă

Viziunea PRIME-ROSE este accesul la Precision Cancer Medicine (PCM) la prețuri accesibile, prelungind viața la cea mai bună calitate posibilă pentru toți pacienții cu cancer. PCM este o abordare care depinde de accesul la diagnostice moleculare și medicamente potrivite. Există inegalități majore între statele europene în ceea ce privește accesul la PCM, precum și între regiunile aceleeași țări. Deși potențialul PCM este clar, implementarea rămâne o provocare.

Proiectul PRIME-ROSE are la bază o serie de studii clinice care abordează PCM de jos în sus (bottom-up), care au avut un succes deosebit în creșterea ratelor de includere pentru a oferi linii suplimentare de tratament și în furnizarea de beneficii pentru pacient. Aceste studii împărtășesc designul pragmatic al studiului clinic olandez DRUP, cu criterii largi de includere și un set limitat de obiective. Cu toate acestea, studiile sunt încă ancorate într-un context național și sunt finanțate independent.

Rezultatul principal al acestui proiect va fi o rețea distribuită de studii clinice asemănătoare DRUP, care abordează prioritățile locale, colaborând în același timp la nivel internațional pentru amploare și impact.

Cum abordează PRIME-ROSE creșterea accesului la PCM în Europa

Consorțiul va folosi aceste platforme de studii clinice adaptive și pragmatice existente pentru a răspunde la întrebări cheie privind eficacitatea clinică, pentru a oferi evaluări economice și de sănătate și pentru a contribui la progresul științific în cancer. În special, colaborarea transnațională oferită de PRIME-ROSE va consolida capacitatea și va permite agregarea și analiza încrucișată a datelor, va iniția cohorte partajate peste granițe și va oferi evaluări economice și sanitare. Pentru a asigura implementarea cu succes, consorțiul va lucra împreună cu autoritățile de reglementare, factorii de decizie, plătitorii, furnizorii de servicii medicale și grupurile de advocacy a pacienților pentru a implementa PCM bazat pe dovezi în practica de rutină și pentru a aborda inegalitățile în ceea ce privește accesul.

Citește și: