SPUNE-ȚI PĂREREA în cercetarea cancerului din UE. Completează chestionarul UNCAN.eu (Inițiativa pentru înțelegerea cancerului)

  • Oncologie
  • ProiecteUNCAN.eu – Inițiativa pentru o mai bună înțelegere a cancerului” reprezintă una dintre direcțiile strategice din foaia de parcurs pentru implementarea Planului European de Combatere a Cancerului și Misiunii Orizont Europa pentru Cancer. Misiunile sunt un instrument relativ nou în cadrul programului Horizon Europe (HE), programul-cadru pentru cercetare și inovare al UE și reprezintă un angajament de a răspunde unor provocări sociale majore. Cu alte cuvinte, Misiunea pentru Cancer este un instrument de implicare a cetățenilor în atingerea obiectivelor Planului UE de Cancer, iar inițiativa UNCAN.eu este unul dintre cele 13 obiective specifice ale Misiunii și unul dintre cele 10 flagship-uri ale Planului.

Acțiunea de coordonare și sprijin – CSA (Coordination and Support Actions) denumită „4.UNCAN.eu”, finanțată de Uniunea Europeană prin fonduri HE, are ca scop generarea unui plan pentru direcția UNCAN.eu în următoarele 15 luni. Există două direcții principale în proiect: construirea unui Hub de date federate și furnizarea unei Agende de cercetare. În acest sens, a fost lansat un chestionar online prin care cetățenii sunt invitați să își împărtășească opiniile și așteptările cu privire la prioritățile de cercetare în cancer. Chestionarul durează sub 20 de minute și îl puteți completa accesând: https://bit.ly/3YCvWwW (Termen limită de completare – 20 februarie).

abonare

Proiectul 4.UNCAN.eu” (UNderstanding CANcer) a început oficial în septembrie 2022, cu un eveniment public găzduit între 8-9 septembrie de Inserm (coordonatorul proiectului) în les Cordeliers, Paris, Franța. Evenimentul a fost deschis de Prof. Eric Solary de la Inserm și Prof. Christine Chomienne, Comitetul Misiunii pentru Cancer. Reprezentanții celor 29 de instituții și organizații participante, printre care și Centrul pentru Inovație în Medicină (reprezentat de către Dr. Marius Geantă, Președinte), au subliniat importanța acestei inițiative științifice, reînnoindu-și angajamentul și sprijinul față de proiect.

4. UNCAN.eu
COMPLETEAZĂ CHESTIONARUL

Este nevoie de un nou nivel de investiții pentru a înțelege mai bine cancerul și pentru a promova o nouă gândire și noi descoperiri în prevenirea, diagnosticarea și tratarea cancerului. UE solicită strânsa colaborare între statele membre pentru îndeplinirea obiectivului comun. Planul generat de 4.UNCAN.eu va integra și adresa inegalitățile în cercetarea cancerului între regiuni și statele membre pentru a stimula potențialul de cercetare al regiunilor mai puțin dezvoltate din Europa.

Structura proiectului:

Un centru european de date pentru cercetarea cancerului: Abordările coordonate privind datele și extragerea informațiilor prin utilizarea instrumentelor de inteligență artificială (AI) vor fi de cea mai mare importanță strategică în UNCAN.eu. Exploatarea unor seturi mari de date va depinde de generarea, colectarea, stocarea și gestionarea coerentă a datelor, precum și de abordări analitice inovatoare. Practicile Open Science și FAIR reprezintă nucleul acestui pilon al proiectului. În plus, vor fi cartografiate infrastructurile de date existente, creând un model optim pentru utilizarea, integrarea și operaționalizarea colectivă a acestora.

Exemple de cazuri în care se abordează provocările din cercetarea cancerului pentru a alimenta baza de date: 4.UNCAN.eu va propune mecanisme de utilizare a datelor (colectate în cadrul programelor Orizont Europa, acțiunilor Misiunii Cancer, Planului EU de Combatere a Cancerului) pentru a genera soluții inovatoare în cercetare, bazate pe valoare pentru cetățeni.

Un rol pentru pacienți și cetățeni: 4.UNCAN.eu susține obiectivul Misiunilor UE „de a reconecta cetățenii cu Uniunea Europeană, inspirându-i și dându-le puterea de a-și îmbunătăți propria viață și pe cea a celor din jur”. Provocările și programele vor fi selectate în strânsă interacțiune cu grupurile de advocacy pentru pacienții cu cancer, pentru a integra așteptările cetățenilor europeni, ale pacienților cu cancer și ale familiilor în agenda propusă. Integrarea așteptărilor pacienților și cetățenilor în definirea portofoliului de acțiuni de cercetare și inovare va permite ajustarea obiectivelor cercetării (Chestionarul online este parte din această direcție).

Abordarea inegalităților în cercetarea cancerului din Europa: obiectivul general este identificarea mecanismelor care pot stimula potențialul de cercetare și inovare în domeniul cancerului în regiunile cu venituri mai scăzute din Europa, promovând în același timp transferul de tehnologie și interacțiunea cu actorii din mediul privat. Vezi și: The Lancet Oncology Commission: Experții solicită prioritizarea cercetării în prevenția, screening-ul și depistarea precoce a cancerului în Europa

Citește și: