#ACC20. Vericiguat reduce mortalitatea de cauză cardiovasculară cu 10% la pacienții cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție scăzută

  • CardiologieAdiția de vericiguat (Merck/Bayer) la tratamentele convenționale utilizate în insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție scăzută poate reduce riscul deceselor de cauză cardiovasculară cu până la 10%. Conform rezultatelor prezentate în cadrul Sesiunilor Științifice ale Colegiului American de Cardiologie/ Congresul Mondial de Cardiologie 2020, vericiguat reprezintă un potențial adjuvant în terapia pacienților cu insuficiență cardiacă avansată cu multiple episoade de decompensare.

VICTORIA vericiguat insuficienta cardiaca acc20
Rezultatele studiului VICTORIA demonstrează eficiența unei noi molecule, vericiguat, în reducerea riscului relativ de deces la pacienții cu insuficiență cardiacă avansată. Sursă ACC20.

Gestionarea terapeutică a pacienților cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție redusă, cu risc înalt de decompensare, a devenit din ce în ce mai dificilă în ultimii ani, din cauza lipsei de molecule noi. Odată cu introducerea combinației sacubitril/valsartan (Entresto, Novartis) și a dapagliflozinului (Farxiga, AstraZeneca) drept tratament în insuficiența cardiacă, plaja terapeutică a fost lărgită.  Dezvoltarea terapeutică dedicată acestei grupe de pacienți este, însă, în continuare esențială. În consecință, dezvoltarea unor medicamente cu mecanisme de acțiune non-convenționale pentru insuficiența cardiacă este justificată.

abonare

Studiul de fază 3, randomizat, dublu-0rb, VICTORIA (Vericiguat Global Study in Subjects with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction) a fost adresat în special celor diagnosticați cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție redusă (FeVS < 45%, clasă NYHA II, III sau IV) aflați în stadii avansate ale bolii. Includerea în studiu a fost condiționată de existența unui eveniment de decompensare recent care a necesitat internare sau administrare intravenoasă de diuretic. În plus, participanții urmau deja o schemă de tratament cu inhibitori ai sistemului renină-angiotensină, beta blocante și antagonist de receptor mineralocorticoid în proporție de 90% (triplă sau dublă asociere). Aproximativ o treime dintre pacienți au beneficiat de montarea de defibrilator sau pacemaker biventricular, anterior introducerii în studiu. Participanții au primit, în mod aleatoriu, vericiguat administrat oral, în doza incrementală pornind de la 2.5 mg până la 10 mg, în funcție de valorile tensiunii arteriale, dar și de evoluția clinică.

Primul obiectiv al studiului a fost evaluat la 11 luni, constatându-se scăderea riscului relativ de deces cardiovascular cu aproximativ 10% în grupul de tratament, comparativ cu placebo.

Obiectivul primar studiu VICTORI vericiguat
Obiectivul primar al studiului este cuantificat printr-un indice cumulativ al numărului de decese cardiovasculare și cel al numărului de internări. Sursa NEJM.

Numărul mediu de evenimente cardiovasculare (e.g. decompensare, instabilitate hemodinamică, deces) în grupul de vericiguat a fost cu 4.2 mai mic decât în grupul de placebo pe parcursul a 10.8 luni. Acest rezultat se traduce în practica medicală drept necesitatea de a trata 24 de pacienți pentru a preveni 1 eveniment cardiovascular.

Autorul principal, dr. Paul W. Armstrong, Universitatea din Alberta, Canada explică de ce rezultatele studiului reprezintă un demers important în gestionarea pacienților cu insuficiență cardiacă:

“Impactul acestor rezultate este major, datorită numărului enorm de pacienți cu insuficiență cardiacă de pretutindeni. 1 din 4  pacienți prezintă multiple exacerbări anual. Raportul dintre evenimentele cardiovasculare din grupul de tratament cu vericiguat și din grupul placebo este foarte bun pentru doar 11 luni de urmărire.”

Al doilea obiectiv al studiului a vizat numărul de spitalizări pentru insuficiență cardiacă decompensată. În grupul de vericiguat, 27,4% dintre participanți au fost internați pentru un episod de exacerbare, comparativ cu 29,6% din grupul de placebo.

Grafic spitalizari insuficienta cardiaca decompesata vericiguat
Obiectivul secundar al studiului este cuantificat prin numărul de evenimente care au necesitat internarea participanților. Sursa NEJM

Dr. Clyde W. Yancy, Northwestern University, Chicago, S.U.A., explică de ce tratamentul cu vericiguat este inovativ pentru insuficiența cardiacă avansată:

“Internarea unui episod de exacerbare a insuficienței cardiace crește riscul de re-spitalizare ulterioară și de deces. Faptul că vericiguat adresează și, mai mult, reduce acest risc într-un interval relativ mic de timp, 11 luni, este fascinant.”

Principalele efecte secundare sesizate au fost scăderea tensiunii arteriale sistolice (hipotensiunea simptomatică), sincopa și anemia.

O analiză comparativă publicată în Circulation evaluează eficiența combinației teraputice ilustrată în studiul VICTORIA și rezultatele obținute anterior în studiile DAPA-HF(dapaglifozin) și PARADIGM-HF (sacubitril/valsartan)  Deși procentele au fost mai puțin satisfăcătoare decât în schemele terapeutice din DAPA-HF și PARADIGM-HF în ceea ce privește reducerea mortalității și a zilelor de spitalizare, conform autorilor studiului VICTORIA, a existat o diferență majoră între tipurile de pacienți incluși. Proporția de participanți cu insuficiență cardiacă clasa NYHA III sau IV a fost de 41% în studiul VICTORIA, în timp ce în celelalte două studii a fost de 32% și respectiv 25%. Vericiguat reprezintă o adiție valoroasă în planificarea tratamentului insuficienței cardiace avansate, mai ales luând în considerare faptul că tot mai mulți pacienți nu mai răspund la terapiile pre-existente sau dimpotrivă, nu le tolerează, afirmă cercetătorii în domeniu.

Vericiguat acționează prin stimularea guanil-ciclazei și, implicit, creșterea concentrației de GMP (guanozin monofosfat ciclic), un mesager intermediar important în potențarea acțiunii vasodilatatoare a oxidului nitric (NO). În insuficiența cardiacă, concentrația oxidului nitric este redusă din cauza disfuncției endoteliale și a stresului oxidativ crescut. Substanțele active precum nitrații cu acțiune acută sau inhibitorii de fosfodiesterază de tip 5 (PDE5), având același efect, sunt contraindicate în tratamentul cu vericiguat.

Citește și: