Boala Niemann-Pick: Alfa olipudaza, primul tratament care demonstrează rezultate pozitive, în studii clinice de fază avansată

  • Acces la inovațieAlfa olipudaza a demonstrat rezultate pozitive în studiile clinice asupra deficitului de sfingomielinază acidă (ASMD, sau boala Niemann-Pick). Această terapie de suplinire enzimatică a fost administrată pacienților adulți (în cadrul studiului de fază II/III ASCEND), dar și pacienților copii sau adolescenți (studiul de fază II ASCEND-Peds), fiind cea mai avansată terapie experimentală în această boală, care nu beneficiază în acest moment de tratament curativ.

„Aceste rezultate semnificative ale alfa olipudazei marchează un progres științific major pentru ASMD și un important pas înainte în asigurarea unei posibile terapii pacienților adulți, copii și adolescenți care, în prezent, nu au opțiuni de tratament aprobate pentru această boală devastatoare,” a declarat dr. John Reed, director general al departamentului de cercetare și dezvoltare al companiei Sanofi. „Așteptăm cu nerăbdare angajamentul cu autoritățile de reglementare pentru a oferi pacienților acest potențial nou tratament.”

Studiul clinic ASCEND

Studiul clinic a înrolat 36 pacienți adulți cu ASMD în 24 centre medicale din 16 țări. Pacienții au primit fie placebo, fie alfa olipudază prin perfuzie intravenoasă la interval de 2 săptămâni, în doză de până la 3 mg/kg, pe parcursul a 52 de săptămâni.

abonare

Criteriile de evaluare primare au inclus menținerea funcției și stucturii normale a plămânilor și splinei, organe frecvent și sever afectate în boala Niemann-Pick, care cauzează boală pulmonară progresivă și splenomegalie. Astfel, a fost evaluată funcția pulmonară prin evoluția procentuală a capacității de difuziune a monoxidului de carbon (DLco), iar structura splinei prin modificarea dimensiunilor acesteia. Rezultatele au fost următoarele:

  • După 52 de săptămâni de tratament, funcția pulmonară s-a ameliorat cu 22% în cadrul brațului cu alfa olipudază, comparativ cu 3% pentru brațul cu placebo;
  • Tratamentul a condus la reducerea cu 39.5% a volumul splinei, față de o creștere de 0,5 % în brațul cu placebo.

„Acestea sunt date importante pentru o boală pentru care, în prezent, nu există tratamente disponibile aprobate. Tratamentul cu alfa olipudază a condus la o îmbunătățire semnificativă clinic a funcției pulmonare și reducerea dimensiunilor splinei, manifestări critice ale acestei boli progresive. Ambele constatări sunt consecvente în studiile clinice cu alfa olipudază. Absența unui efect asupra simptomatologiei splenice, raportate de pacient, necesită cercetare, având în vedere reducerea semnificativă a dimensiunilor splinei”, a declarat dr. Melissa Wasserstein, șef al departamentului de medicină genetică pediatrică, Spitalul de copii din Montefiore, profesor de pediatrie și genetică, Colegiul de Medicină Albert Einstein și investigator în studiul clinic ASCEND.

Studiul clinic ASCEND-Peds

Studiul clinic de fază 2, deschis, cu un singur braț, a înrolat 20 pacienți copii și adolescenți (de la nou-născuți, până la pacienți în vârstă de 18 ani) cu ASMD, din 6 țări. Obiectivul primar al studiului a fost evaluarea siguranței și tolerabilității alfa olipudazei la o doză de până la 3 mg/kg administrată intravenos la interval de 2 săptămâni, pe parcursul a 64 de săptămâni.

După un an de tratament:

  • DLco a crescut în medie cu 33% la cei 9 pacienți care au fost capabili să efectueze testul la momentul inițial (copiii cu vârsta peste 5 ani au fost evaluați în acest sens);
  • Volumul splinei a scăzut în medie cu 49%.

Profilul de siguranță al alfa olipudazei

Pe parcursul celor 52 de săptămâni, toți pacienții adulți din cele două brațe au prezentat cel puțin o reacție adversă, dar numărul total al reacțiilor adverse a fost mai redus în brațul cu alfa olipudază comparativ cu brațul cu placebo.  Cu toate acestea, nu au existat reacții adverse care să determine întreruperea tratamentului sau retragerea din studiu. Similar în cadrul studiului pediatric, niciun pacient nu a necesitat întreruperea permanentă a tratamentului din cauza unei reacții adverse.

Despre Boala Niemann-Pick (NPD)

Boala Niemann-Pick (NPD) este o boală rară, genetică, având transmitere autozomal recesivă, cu evoluție progresivă și pentru care nu există tratamente aprobate. Acesta este cauzată de o activitate deficitară a enzimei sfingomielinaza acidă (ASM), care se găsește în compartimentele speciale din lizozomii din celule, și care este necesară pentru descompunerea sfingomielinei (substanță componentă a tecii de mielină și a altor structuri normale din organism).

Microscopie optica Boala NIEMANN-PICK
Evidențierea la microscopia optică a celulei Niemann-Pick (dimensiune cuprinsă între 90-100 μm, cu citoplasma fin vacuolată)

În funcție de tabloul clinic și sistemele implicate, există:

  • Boala Niemann-Pick tipul A, care este o formă neurologică rapid progresivă a bolii și conduce la deces în mica copilărie din cauza complicațiilor survenite la nivel de sistem nervos central;
  • Boala Niemann-Pick tipul B, care este o boală gravă, care afectează predominant plămânii, ficatul, splina și inima;
  • Boala Niemann-Pick tipul A/B, care reprezintă o formă intermediară și include diferite grade de afectare neurologică.

Formele A și B este cauzată de mutații ale genei SMPD1.

  • Boala Niemann-Pick tipul C (Alzheimer infantil), care nu se asociază cu ASMD. Mutațiile în acest caz sunt localizate la nivelul genelor NPC1 sau NPC2. Proteinele produse de aceste gene sunt implicate în motilitatea lipidelor intracelulare. Mutațiile acestor gene duc la o lipsă de proteine funcționale, care conduce la acumularea colesterolului și a altor lipide în celule. Aceasta afectează copiii și adolescenții și se caracterizează printr-o deteriorare psihică și cognitivă progresivă pe parcursul a câțiva ani, similară din punct de vedere clinic procesului de degradare din boala Alzheimer.

Despre alfa olipudază

Alfa olipudaza este o sfingomielinază acidă umană recombinantă, concepută drept terapie experimentală de substituție enzimatică a ASM deficitare, permițând, astfel, descompunerea sfingomielinei acumulate în mod anormal. Alfa olipudaza este în prezent investigată pentru tratamentul ASMD tipul A/B și B și nu a fost studiată la pacienții cu boala Niemann-Pick tipul A.

FDA a acordat titlul de „terapie revoluționarăpentru alfa olipudază. Această desemnare este destinată să accelereze dezvoltarea și evaluarea medicamentelor destinate bolilor grave sau care pot pune viața în pericol. Criteriile pentru acordarea titlului de „terapie revoluționară” includ dovezi clinice preliminare care indică faptul că molecula poate demonstra o îmbunătățire substanțială a unui criteriu de evaluare clinic semnificativ, față de alte terapii disponibile.

Alfa olipudaza este un agent experimental, siguranța și eficacitatea sa nu au fost încă evaluate de către FDA (Food and Drug Administration), de către EMA (Agenția Europeană pentru Medicamente) sau de către alte autorități de reglementare. Se preconizează aplicația în vederea aprobării în Statele Unite în decursul anului următor.

Citește și: