Toripalimab în combinație cu chimioterapia standard crește supraviețuirea în cancerul pulmonar non-microcelular stadiul III, rezecabil

  • OncologieÎn urma unei analize intermediare din cadrul studiului Neotorch, publicată în Jama Network, cercetătorii au observat o îmbunătățire semnificativă a supraviețuirii la pacienții cu cancer pulmonar non-microcelular (NSCLC) diagnosticat în stadiul III, rezecabil, care au primit tratament cu toripalimab și chimioterapie perioperator vs. chimioterapie ca metodă unică de tratament. Toripalimab a avut de asemenea rate de răspuns complet din punct de vedere patologic, cu un profil de siguranță ușor gestionabil. Răspunsul patologic complet, definit ca absența celulelor neoplazice în toate specimenele analizate, este un factor de prognostic important în terapia NSCLC.

Neotorch este un studiu randomizat de fază III, dublu orb, controlat cu placebo, cu rezultate prezentate în cadrul sesiunilor plenare din cadrul American Society of Clinical Oncology (ASCO), prin care s-a evaluat eficacitatea și siguranța folosirii chimioterapiei împreună cu toripalimab perioperator, urmat de menținerea cu toripalimab versus chimioterapia ca tratament unic la pacienții cu NSCLC rezecabil stadiul II sau III.

abonare

Conform Dr. Shun Lu, MD, PhD, autorul studiului și Profesor la Shanghai Lung Cancer Center, China, toripalimab a avut un efect favorabil și asupra supraviețuirii fără evenimente adverse, observabil în toate subgrupurile de pacienți incluși în studiu, indiferent de stadializarea bolii, expresia receptorului PD-1, tipul histologic și grupul de vârstă.

”Pacienții au obținut beneficii în urma tratamentului cu toripalimab, indiferent de expresia PD-1”, a declarat acesta într-un articol publicat în The ASCO Post. ”Toripalimab in combinație cu chimioterapia a demonstrat de asemenea rate de răspuns patologic complet mai mari, cu rezultate legate de supraviețuire având o tendință în favoarea toripalimab. Vor fi necesare cercetări suplimentare și urmărire pe termen lung pentru a evalua pe deplin impactul toripalimab asupra supraviețuirii generale și pentru a optimiza strategiile de tratament pentru pacienții cu NSCLC într-un stadiu incipient”, a completat acesta.

cancer-pulmonar-non-microcelulalr-imunoterapie-chimioterapie-perioperator
Image by vector4stock on Freepik

Toripalimab este un anticorp monoclonal anti-PD1 (programmed death receptor-1), care determină activarea sistemului imun. Prin blocarea acestui receptor de către toripalimab, sistemul imun poate recunoaște mai ușor celulele canceroase, cu distrugerea lor. Se consideră că toripalimab scade de asemenea și densitatea receptorilor PD-1, prin creșterea absorbției receptorului PD-1 în interiorul celulei.

Acesta este folosit în China pentru a trata:

  • Melanomul malign nerezecabil sau metastatic care nu a răspuns la terapia sistemică standard
  • Carcinomul nazofaringian recurent sau metastatic care nu a răspuns la cel puțin două linii terapeutice sistemice
  • Carcinom urotelial avansat local sau metastatic care nu a răspuns la chimioterapia bazată pe platină sau a progresat în decursul a un an de chimioterapie neoadjuvantă sau adjuvantă pe bază de platină
  • Carcinom nazofaringian metastatic sau recurent la nivel local, ca tratament de primă intenție în combinație cu cisplatină și gemcitabină
  • Carcinom scuamos esofagian nerezecabil sau cu metastaze la distanță, în combinație cu paclitaxel și cisplatină ca primă linie de tratament
  • Cancer pulmonar non-scuamos, non-microcelular fără mutații EGFR/ALK, nerezecabil, avansat local sau metastatic, ca primă linie de tratament în combinație cu pemetrexed sau platină
  • Cancer pulmonar non-scuamos, non-microcelular, rezecabil, stadiul III A-III B, ca tratament perioperator în combinație cu chimioterapie sau monoterapie ca terapie adjuvantă.

Studiul randomizat a inclus pacienți diagnosticați cu cancer rezecabil NSCLC stadiul II sau III, fără mutații EGFR sau ALK pentru varianta non-scuamoasă din martie 2020 până în iunie 2023, din cadrul a 50 de spitale din China. Pacienții au fost aleși aleatoriu, într-un raport egal, un grup primind 240 mg de toripalimab, iar celălalt grup fiind tratat cu placebo, la fiecare 3 săptămâni, împreună cu chimioterapie pe bază de săruri de platină în 3 cicluri perioperator și 1 ciclu postoperator, urmând ca aceștia să primească în continuare 13 cicluri fie de toripalimab, fie placebo la fiecare 3 săptămâni.

În analiza intermediară au fost incluși 404 pacienți cu NSCLC în stadiul III (202 în grupul celor tratați cu toripalimab plus chimioterapie, iar 202 în grupul celor care primesc placebo+chimioterapie). Vârsta acestora a fost cuprinsă în intervalul 56-65 de ani, 92% fiind bărbați, cu o urmărire medie de aproximativ 18,3 luni. Rata de răspuns patologic major a fost de 48,5% versus 8,4% în grupul celor tratați cu toripalimab, respectiv grupul placebo. Rata răspunsului patologic complet a fost de 24,8% versus 1%.

Incidența efectelor adverse imune a apărut mai frecvent în grupul tratat cu anticorpul monoclonal, însă nu au fost identificate efecte toxice neașteptate legate de tratament. Incidența efectelor adverse de gradul 3 sau mai mare, a celor care au dus la necesitatea întreruperii tratamentului sau a celor fatale a fost comparabilă între cele două grupuri analizate.

În urma acestei analize intermediare, concluzia a fost că schema terapeutică formată din toripalimab și chimioterapie a dus la îmbunătățirea semnificativă a supraviețuirii fără evenimente la pacienții cu NSCLC stadiul III, cu tumoră rezecabilă, având și un profil de siguranță ușor de gestionat.

Citește și: