#ASCO20. Ghidarea tratamentului oncologic în funcție de biomarkeri la pacienții pediatrici, asociată creșterii supraviețuirii în practică: principalele rezultate din registrul internațional INFORM

  • Medicina personalizatăMedicina de precizie a început să fie aplicată cu succes în tratamentul pacienților adulți oncologici, dar în oncologia pediatrică nu are, încă, o utilizare atât de largă. Cea mai mare nevoie este în cazul cancerelor recidivate, cu risc înalt, care asociază un prognostic rezervat (supraviețuire mediană de 9,5 luni).

Congresul American de Oncologie Clinică ASCO 2020 Annual Meeting
Congresul American de Oncologie Clinică ASCO 2020 Annual Meeting

Primul studiu care demonstrează fezabilitatea aplicării principiilor medicinei de precizie la copiii cu forme rare de cancer și prognostic rezervat a fost prezentat în cadrul Întâlnirii Anuale a Societății Americane de Oncologie Clinică, desfășurată virtual anul acesta, în perioada 29-31 mai. Acesta a urmărit eficacitatea integrării unui algoritm care asociază modificări la nivel genomic și ale expresiei  genice cu o terapie țintită în context clinic real, nu în cadrul unui studiu clinic. Durata până la progresia bolii la pacienții la care s-au identificat ținte terapeutice și s-a administrat tratamentul potrivit a fost mai mare cu 3 luni, față de cea a celorlalți pacienți din studiu.

abonare

„La pacienții pediatrici, în cazul în care cancerul a recidivat, prognosticul este rezervat și există puține opțiuni terapeutice inovative, spre deosebire de oncologia adulților, unde există multe studii, biomarkeri noi și terapii noi. Oncologia pediatrică este în urma celei a adulților atunci când este vorba de medicina de precizie și de dezvoltarea de medicamente noi,” a explicat autorul principal Dr. Cornelis van Tilburg, oncolog pediatric al Centrului Hopp al Cancerelor Copiilor din Heidelberg.

Registrul INFORM (eng. INdividualized Therapy FOr Relapsed Malignancies in Childhood, terapie individualizată pentru cancere recidivate ale copilăriei) a fost dezvoltat de un consorțiu de oncologi pediatrici și cercetători în genomică pentru a dezvolta abordări bazate pe medicina de precizie și pentru a evalua eficacitatea acestora în cancerele recidivate cu risc înalt sau cancerele refractare la terapie. INFORM include date clinice și moleculare de la pacienți oncologici pediatrici cu boală refractară, recidivată sau progresivă.

Analiza a inclus date de la 525 de pacienți cu vârsta mediană de 12 ani, din 8 țări. Algoritmul folosit a prioritizat modificările moleculare și ale căilor de semnalizare care ar putea fi teoretic țintite de un medicament aprobat sau investigațional. În funcție de parametri descriși într-un articol publicat anterior, pacienții au fost grupați în categorii de prioritate. Astfel, se poate evalua potențialul terapeutic al utilizării off-label al anumitor terapii sau al înrolării într-un studiu clinic al pacienților.

grafic algoritm inform de prioritizare ale țintelor terapeutice
Algoritmul de prioritizare a țintelor ia în considerare mai mulți parametrii, pe baza datelor de secvențiere și expresie genetică: dacă o potențială țintă poate fi atacă specific în mod direct de un medicament, dacă există schimbare a expresiei genetice și gradul de siguranță al acestor informații literatură pentru aceste date. Worst et al. Eur J Cancer 2016.

Folosind algoritmul, cercetătorii au împărțit pacienții în subgrupuri: de la cei la care a fost identificat o terapie țintită cu prioritate foarte înaltă, cu modificări ale expresiei genice ale căilor importante în dezvoltarea și supraviețuirea cancerului, la cei la care nu a fost identificată nicio țintă terapeutică. 8% dintre pacienți au fost incluși în grupul cu țintă de prioritate foarte înaltă, 14,8% înaltă, 20,3% moderată, 23,6% intermediară, 14,4% borderline, 2,5% joasă, 1% foarte joasă, iar la 15,4% nu a fost identificată o asociere țintă-medicament.

Grafic împărțire pacienți în funcție de gradul de prioritate al țintei și dacă au primit terapie țintită.
În grupul de pacienți la care s-a administrat terapie țintită s-a identificat în procent mai mare o țintă cu prioritate înaltă sau foarte înaltă. Sursă: ASCO.

Oncologii care tratau pacienții au avut acces la acest informații și le-au putut integra în decizia clinică. În afară de informații asupra terapiilor țintite, algoritmul a contribuit la  identificarea de sindroame care aduc o predispoziție oncologică și îmbunătățirea diagnosticului de tumori cerebrale. În cazul a 17 dintre cei 40 de copii la care a fost identificat un potențial sindrom de predispoziție genetică nu se cunoștea acest fapt înainte de analiză. În urma diagnosticului a fost oferită consiliere genetică familială.

Grafic supraviețuire terapie țintită oncologie pediatrică
Nu a existat o diferență semnificativă a supraviețuirii între grupurile cu și fără tratament țintit. Însă dacă se compară grupul care a primit terapie țintită pentru o mutație cu prioritate foarte înaltă, supraviețuirea este mult crescută față de restul populației studiului. Sursă: ASCO 2020.

149 dintre pacienți au urmat tratamente pe baza țintelor identificate de algoritm, în urma deciziei oncologului curant. Dintre aceștia, 20 au avut ținte cu nivel de prioritate foarte înalt (în majoritate mutații ALK, BRAF, NRAS și fuziuni MET și NTRK). Pacienții din acest grup au avut o perioadă mediană de supraviețuire liberă de boală de 204, 5 zile, față de media de 114 zile a tuturor celorlalți pacienți.

Registrul a deschis peisajul genomic în oncologia pediatrică. Oferă o sursă unică de informație pentru a ajuta asocierea de noi medicamente sau idei de medicamente cu biomarkeri potriviți în anumite populații de pacienți pediatrici”- Dr. van Tilburg.

Cercetătorii vor analiza în continuare date din registru folosind algoritmul. Vor fi implementate și alte analize moleculare și funcționale, precum testări de medicamente ex vivo pe material tumoral viabil. Pe baza rezultatelor prezentate, au fost lansate o serie de studii clinice de fază I/II, bazate pe biomarkeri, numite INFORM2.

„Acest studiu arată potențialul medicinei de precizie de a crește supraviețuirea populației cele mai prețioase de pacienți oncologici, copiii. În lista noastră a Priorităților în cercetare pentru accelerarea progresului, ASCO a subliniat importanța aplicării medicinei de precizie la pacienții pediatrici. Aceste rezultate inițiale oferă baza continuării cercetărilor în această arie”- Dr. Richard L. Schilsky, Vicepreședinte executiv ASCO.

Citește și: