Declarația de la Roma: prioritatea principală este vaccinarea anti-COVID-19 la scară globală, în mod echitabil

 • Acces la inovațieDeclarația de la Roma a fost semnată de liderii G20 și ai altor state, precum și de directorii organizațiilor internaționale și regionale în cadrul Summitului Global al Sănătății (Global Health Summit), desfășurat la Roma pe 21 mai 2021. Participanții s-au reunit pentru a-și împărtăși experiențele legate de pandemia COVID-19 și au concluzionat că aceasta continuă să reprezinte o criză globală de sănătate, dar și o criză socio-economică. Liderii politici au reiterat faptul că pandemia continuă să producă efecte negative, directe și indirecte, în mod particular asupra populațiilor vulnerabile (copii, femei, vârstnici, lucrătorii din lina întâi), împiedicând și progresul în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (sustainable development goals, SDG).

A fost reafirmat și sprijinul total pentru rolul de leadership și coordonare al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), atât în ceea ce privește COVID-19, cât și agenda sănătății globale în ansamblu. Totodată, participanții acestei întâlniri consideră că pandemia nu se va încheia până când toate țările vor fi capabile să controleze boala și impactul acesteia. Prin urmare, liderii politici și-au asumat ca prioritate principală asigurarea vaccinării la scară largă (globală), sigure, eficiente și echitabile, alături de revenirea la o creștere durabilă, echilibrată și incluzivă.

abonare

A fost apreciată realizarea extraordinară a vaccinurilor sigure și eficiente împotriva COVID-19 într-un timp record, fără precedent, ceea ce demonstrează importanța investițiilor continue în cercetare și inovare. În acest context a fost evidențiată și necesitatea de a intensifica eforturile, inclusiv prin parteneriate public-private, pentru stimularea accesibilității cât mai multor oameni la tehnologiile utile în combaterea COVID-19.

Declarația de la Roma, semnată în cadrul summitului, detaliază principii și angajamente care vor orienta acțiunile actuale și viitoare legate de sănătatea globală. Obiectivul global al acestor principii asumate este de a sprijini finanțarea, construirea și susținerea sistemelor de sănătate și a acoperirii universale a sănătății. Prin astfel de acțiuni, se urmărește îmbunătățirea pregătirii sistemelor de avertizare timpurie, a capacității de prevenire și detectare, a răspunsului coordonat și a rezilienței și recuperării din pandemia actuală și viitoarele potențiale urgențe de sănătate publică.

În mod concret, prin semnarea Declarației de la Roma, liderii politici s-au angajat să promoveze și să facă progrese tangibile în sensul respectării următoarelor principii:

 1. sprijinirea și îmbunătățirea modului de organizare a serviciilor de sănătate pentru a putea asigura un răspuns rapid și eficient la crizele similare COVID-19, pentru a putea atinge SDG și pentru sprijinirea recuperării durabile, incluzive și reziliente;
 2. sprijinirea implementării integrale, monitorizării și respectării International Health Regulations (IHR) pentru a putea adresa riscurile derivate din interacțiunea om-animal-mediu;
 3. încurajarea abordărilor politice de tipul „health-in-all”, la nivelul întregii societăți și promovarea responsabilității pentru acestea la cel mai înalt nivel guvernamental;
 4. promovarea practicilor comerciale multilaterale pentru asigurarea unui lanț logistic global pentru aprovizionarea cu produsele, tehnologiile și materiile brute necesare în răspunsul la urgențe de sănătate publică;
 5. facilitarea accesului global echitabil și în timp util la instrumente necesare pentru controlul pandemiei, inclusiv sprijinirea sistemelor de livrare a vaccinurilor, precum și stimularea încrederii în vaccinuri și a nivelului de health literacy;
 6. sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru clădirea expertizei și dezvoltarea de capacități de producție locale și regionale pentru instrumentele și tehnologiile necesare în lupta contra COVID-19;
 7. fructificarea expertizei organizațiilor și platformelor relevante pentru a facilita schimbul de date, consolidarea capacităților, acordurile de licențiere și transferurile voluntare de tehnologie și cunoștințe;
 8. oferirea de suport pentru îmbunătățirea structurilor de prevenție și a programelor epidemiologice și de sănătate publică, atât pentru bolile transmisibile, cât și pentru cele netransmisibile, și integrarea acestor servicii astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă;
 9. investirea în resursa umană din sănătate la nivel global, prin educație și formare, pentru dezvoltarea de competențe recunoscute reciproc între state, precum și investiția în nivelul de igienă oferit de instituțiile medicale pentru protejarea profesioniștilor din sănătate;
 10. finanțarea și asigurarea personalului instruit necesar pentru laboratoarele de diagnostic (de tip uman și animal), inclusiv capacitatea de secvențiere genomică și partajarea rapidă și sigură a datelor și probelor biologice prelevate în caz de urgențe interne sau internaționale;
 11. dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor interoperabile de avertizare timpurie, de supraveghere epidemiologică și de evaluare a potențialelor amenințări sanitare sau potențiale focare infecțioase;
 12. investițiile adecvate și eficiente în cercetare, dezvoltare și inovare în sfera sănătății;
 13. coordonarea măsurilor farmacologice și non-farmaceutice, precum și a răspunsului în caz de urgență, în contextul unei reveniri durabile și echitabile, cu investiții în sănătate și politici bazate pe dovezi științifice;
 14. promovarea dialogului cu comunități locale, societatea civilă, lucrătorii din prima linie, grupurile vulnerabile și toți ceilalți actori relevanți, printr-o abordare incluzivă care susține totodată combaterea dezinformării;
 15. abordarea necesității unor mecanisme de finanțare îmbunătățite pentru susținerea răspunsului la pandemie pe termen lung, capabile să mobilizeze rapid fondurile și resursele private și publice într-un mod coordonat, transparent și colaborativ;
 16. asigurarea eficacității unor astfel de mecanisme de finanțare, evitând suprapunerea eforturilor în acest sens.

Principiile detaliate în declarație confirmă angajamentul politic față de solidaritatea globală, echitatea și cooperarea multilaterală, printr-o guvernanță orientată spre oameni și care este ghidată de știință și politici bazate pe dovezi.

Citește și: