Lansarea ECHoS, proiectul european care va asigura implementarea Misiunii pentru Cancer în statele membre UE, punând în centru nevoile cetățenilor

  • Oncologie
  • ProiecteAstăzi, 3 mai 2023, la Lisabona are loc lansarea proiectului european ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies), ce are ca scop crearea unei rețele pentru implementarea activităților Misiunii pentru Cancer (Cancer Mission) în statele membre UE și țărilor asociate, prin înființarea și dezvoltarea de centre dedicate care operează la nivel național, regional și local.

Huburile Naționale pentru implementarea Cancer Mission (National Cancer Mission Hubs, NCMH) vor avea un rol esențial în implicarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv a cetățenilor, în activitățile de cercetare, inovare și dezbaterile legate de combaterea cancerului. Reunind expertiza a 58 de organizații de top, din sectoarele guvernamentale, medicale, de cercetare, academice și non-profit, acest consorțiu, finanțat cu 6 milioane de euro, va oferi statelor membre capacitatea de a crea treptat huburi naționale care vor conecta cetățenii cu instituțiile europene, societatea civilă, sectorul social, mediul academic, sectorul public și privat. Scopul este construirea unei rețele solide, aliniată la Misiunea privind Cancerul și la Planul European de Combatere a Cancerului.

abonare

România este reprezentată de Centrul pentru Inovație în Medicină, care va colabora cu experți din Europa și coordonatorii proiectului ECHoS, Agency for Clinical Research and Biomedical Innovation (AICIB), pentru a iniția realizarea unui hub național pentru implementarea Cancer Mission. Activitățile de cercetare și inovare vor fi coordonate prin politici de sănătate centrate pe nevoile cetățenilor.

„Crearea hub-urilor naționale ale Misiunii Cancer si interconectarea acestora reprezintă un pas fundamental pentru implementarea Planului European de Luptă împotriva Cancerului și a Planului de Acțiune al Misiunii pentru Cancer. Proiectul ECHoS va genera în următorii 3 ani atât modele de guvernanță și impact, cât și modele de interacțiune cu stakeholderii tradiționali si netradiționali, dar mai ales cu cetățenii. Hub-urile Cancer Mission trebuie să aibă în centru cu adevărat cetățenii, să pornească de la nevoile lor, să îi implice în cercetare, inovare si implementare de la început și continuu. Din aceste motive, Misiunea Cancer este mai mult decât o misiune care promovează cercetarea în cancer, după cum ECHoS este mai mult decât un proiect european – este începutul unei mișcări care implica 58 de organizații din 25 de tari, printre care si Centrul pentru Inovație în Medicină” – a declarat Dr. Marius Geantă, Președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, prezent la Lisabona, în cadrul evenimentului de lansare ECHoS.

Misiunile reprezintă o direcție majoră în cadrul programului Orizont Europa – Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene. Inspirate de misiunea Apollo 11 de a trimite un om pe lună, misiunile UE reprezintă un angajament de a răspunde unor provocări sociale majore, printre care și cancerul.

Misiunea privind Cancerul, lansată pe 29 septembrie 2021, împreună cu Planul european de combatere a cancerului, anunțat la 3 februarie 2021, vizează îmbunătățirea vieții a peste 3 milioane de persoane afectate de cancer până în 2030. Cele patru obiective ale Misiunii pentru Cancer sunt: înțelegerea cancerului (UNCAN.eu), prevenirea și depistarea precoce, optimizarea diagnosticului și tratamentului și susținerea calității vieții.

În cadrul Misiunii pentru Cancer (Cancer Mission) s-a făcut un  apel către statele membre UE să creeze huburi naționale dedicate implementării Cancer Mission, concepute pe baza ideii de a implica toate părțile interesate relevante, inclusiv cetățenii, în inițiativele legate de combaterea cancerului.

Potrivit European Cancer Information System, se preconizează că incidența cancerului în Europa până în 2040 va crește cu 20,96 %, iar mortalitatea cu 31,76 %. Aceasta înseamnă că, dacă nu se iau măsuri suplimentare, aproximativ 3,24 milioane de persoane vor fi diagnosticate, iar 1,66 milioane de persoane vor muri în Europa.

„Lupta împotriva cancerului nu mai poate fi un demers izolat. În prezent, inițiativele de cercetare, inovare și asistență medicală sunt în mare parte fragmentate în cadrul unor comunități specifice, iar implicarea cetățenilor este fie limitată, fie inexistentă. Combaterea cancerului ocupă un loc central în agenda politică europeană, având două inițiative de referință, Planul european de luptă împotriva cancerului și Misiunea UE în domeniul cancerului.  La încheierea Conferinței privind viitorul Europei, liderii politici au susținut cooperarea paneuropeană în direcția unei abordări de tip Health in All Policies și a unei agende bazate pe date, cercetare și axată pe cetățeni. Acum este momentul să acționăm!” – Dr. Anabela Isidro, membru AICIB (Agency for Clinical Research and Biomedical Innovation, Portugal), Coordonatorul proiectului.

Pandemia COVID-19 a arătat vulnerabilitățile sistemelor de sănătate, însă a și demonstrat capacitatea țărilor de a crea sinergii în domeniul cercetării și politicilor de sănătate. Odată cu evenimentul de lansare de astăzi, ECHoS va pune bazele unei rețele puternice și coerente de Huburi naționale de cancer, aliniate cu Misiunea pentru Cancer.

Citește și