Poziția Centrului pentru Inovație în Medicină în contextul războiului din Ucraina
Știința și inovația trebuie să continue să ne îmbunătățească viața în vremuri bune și rele, în vremuri de război sau de pace. Oamenii de știință și inovatorii nu ar trebui să se oprească din cauza războiului. Echipa Centrului pentru Inovație în Medicină a decis să sprijine integrarea europeană a studenților și tinerilor profesioniști din domeniul sănătății afectați de războiul din Ucraina.

Oferim 3 posturi de stagiar în Departamentul de Politici Europene de Sănătate și 3 posturi de stagiar în Departamentul de Comunicare în domeniul sănătății. Puteți aplica prin LinkedIn sau trimițând CV-ul și o scurtă descriere la [email protected] (Adriana Boată) sau [email protected] (Dr. Marius Geantă).

abonare

War in Ukraine - job offer


Războiul din Ucraina, suprapus cu criza sanitară determinată de pandemie, ne-a schimbat tuturor viețile, peste noapte, încă odată. Perioada de acalmie pandemică (poate chiar de trecere către faza endemică), pe care o așteptam și anticipam după valul Omicron a fost brutal înlocuită cu zgomotul războiului.

Cu toții redescoperim teama, frica și incertitudinile din urmă cu doar doi ani, din primele zile ale pandemiei. Avem o criză sanitară, dar este complet diferită de criza sanitară din pandemie. Firesc, nu doar sănătatea, ci siguranța individuală, din toate punctele de vedere, a devenit și este acum principala noastră preocupare.

La Centrul pentru Inovație în Medicină suntem conștienți nu doar că nu ne-am întors la normalitatea de dinainte de pandemie, nici că am intrat în noua normalitate post-pandemică, ci că ne aflăm într-o dublă nouă realitate.

O realitate în care, la propriu, milioane de oameni își apără propria viață, dar și în care alte milioane, firesc mai puțin vizibili acum, lucrează în laboratoare de cercetare pentru a salva alte vieți sau a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor.

Știința și inovația nu se opresc pentru că a început războiul. Și nici noi nu ne vom opri, deși suntem conștienți că interesul oamenilor pentru temele pe care le propunem va fi natural scăzut, o perioadă de timp, și va fi o luptă grea și inegală pentru a capta atenția.

Suntem și vom fi aici, prin proiectele de cercetare, comunicare, educație și policy pe care deja le cunoașteți, în timp ce ne pregătim să lansăm inițiative noi, în domeniul cancerului, al bolilor cardiovasculare, al medicinei personalizate, al medicinei genomice, al health literacy și al sănătății publice.

Când armele vor tăcea, noi vom fi tot aici, sigur mai puternici și cel puțin la fel de determinați în a face din inovație un factor care să reducă inegalitățile pe care războiul le-a făcut deja și mai mari decât erau.

– Dr. Marius Geantă, Președinte Centrul pentru Inovație în Medicină


English version: Centre for Innovation in Medicine position on the war in Ukraine

The war in Ukraine, overlapping with the health crisis caused by the pandemic, changed our lives overnight, once again. The period of pandemic calm (perhaps even of transition to the endemic phase) that we had been waiting for and anticipating after the Omicron wave was brutally replaced by the noise of war.

We are all rediscovering the fear and the uncertainties of just two years ago, from the first days of the pandemic. We have a health crisis, but it is completely different from the pandemic health crisis. Naturally, not only health, but individual safety, from all points of view, has become and is now our main concern.

At the Centre for Innovation in Medicine, we are aware not only that we have not returned to pre-pandemic normalcy, but that we have entered the new post-pandemic normalcy, we are experiencing a new-new reality.

A reality in which millions of people are actually defending their lives, but also in which millions more, naturally less visible now, are working in research laboratories to save other lives or improve people’s quality of life.

Science and innovation do not stop because the war has begun. Nor will we stop, although we are aware that people’s interest in the topics we propose will be naturally low for a period of time, and it will be a difficult and unequal struggle to capture the public attention.

We are and will be here, through the research, communication, education and policy projects you already know, as we prepare to launch new initiatives in the field of cancer, cardiovascular disease, personalised medicine, genomic medicine, health literacy and public health.

When the guns become silent, we will still be here, certainly stronger and at least as determined to make innovation a factor that reduces the inequalities the war has already made even greater than they were.


Citește și: