Noi recomandări FDA pentru accelerarea dezvoltării de terapii personalizate pentru bolile rare

  • Medicina personalizatăProgresele tehnologice și științifice din ultimii ani au contribuit masiv la creșterea numărului de medicamente dezvoltate și aprobate pentru tratamentul bolilor rare. În ultimii opt ani, U.S.Food and Drug Administration (FDA) a aprobat de două ori mai multe medicamente pentru boli rare, în comparație cu anii anteriori. O clasă de terapii care s-a dezvoltat semnificativ este cea bazată pe oligonucleotide antisens (ASO).

FDA își propune facilitarea colaborării cu entitățile care dezvoltă terapii personalizate și a publicat recent un document care cuprinde recomandări pentru facilitarea depunerii cererilor pentru programul IND (investigational new drug) vizând terapiile de tip ASO. Timp de 60 de zile, părțile interesate pot trimite comentarii și sugestii de îmbunătățire a versiunii publicate, urmând ca FDA să realizeze și apoi să publice varianta finală a documentului.

abonare

În cazul unor pacienți cu boli genetice, testarea și diagnosticul molecular permit în prezent identificarea exactă a cauzei bolii. Atunci când un pacient are o boală genetică foarte rară, este posibilă dezvoltarea unei terapii care se adresează profilului său genetic. Adesea, aceste afecțiuni progresează rapid, sunt debilitante și, în lipsa unui tratament, determină frecvent moartea prematură a pacientului.

Cunoștințele științifice s-au îmbogățit și tehnologiile de dezvoltare a medicamentelor au evoluat, ceea ce facilitează o nouă abordare a dezvoltării de medicamente, inclusiv terapiile pentru boli rare. Bolile rare necesită un management diferit al pacientului față de alte afecțiuni, iar dezvoltarea acestor terapii, care sunt produse pentru o populație reprezentată de un singur pacient („n of 1” therapies) reprezintă o provocare pentru cercetători.

Fiind boli rapid progresive, intervenția medicală trebuie să fie promptă, iar procesul de dezvoltare trebuie să fie rapid pentru a putea fi administrat pacientului în timp util. Identificarea medicamentului și dezvoltarea sa pot fi realizate de cercetători din mediul academic, care sunt mai puțin familiarizați cu politicile și reglementările FDA, spre deosebire de companiile farmaceutice sau biofarmaceutice care interacționează constant și frecvent cu autoritățile de reglementare.

Dezvoltarea terapiilor care utilizează oligonucleotide antisens 

Oligonucleotidele antisens (ASO) reprezintă secvențe nucleotidice sintetice, care se aseamănă ARN-ului mesager (ARNm). Acestea se pot lega de molecule de ARNm complementare, blocând funcția unor gene de interes, precum cele responsabile de producerea unor boli genetice rare. Terapiile ASO au influențat semnificativ managementul pacienților cu distrofie musculară Duchenne și atrofie musculară spinală.

În prezent, dezvoltarea de medicamente genetice personalizate este cea mai avansată pentru terapiile bazate pe oligonucleotidele antisens, motiv pentru care primii pași realizați de către FDA pentru o colaborare eficientă cu entitățile care dezvoltă medicamente individualizate pentru boli rare se adresează produselor ASO.

Aspectele principale prezentate în draftul publicat de FDA:

  • Abordarea necesară pentru a obține feedback de la FDA
  • Așteptările și procesul de realizare a aplicațiilor de reglementare către FDA
  • Recomandări cu privire la cerințele de revizuire a protocoalelor de către Comitetul de Revizuire Instituțională (Institutional Review Board – IRB)
  • Noțiuni de confidențialitate, etică și protecție a pacienților

Este subliniată și importanța interacțiunii precoce cu FDA a celor care dezvoltă aceste medicamente personalizate. FDA recomandă stabilirea unei întâlniri pre-investigaționale cu divizia de revizuire corespunzătoare imediat ce este identificat un pacient și cel puțin un produs ASO potențial eficient. Este propusă și stabilirea unei strategii de comunicare cu FDA.

Aceste noi procese de dezvoltare a medicamentelor ridică numeroase întrebări etice și sociale. În cazul dezvoltării acestor terapii personalizate pentru pacienții cu boli rare, aceștia și familiile lor au un rol de colaborare în dezvoltarea tratamentelor, spre deosebire de participanții incluși în studii clinice „tradiționale”. Este important ca specialiștii implicați în dezvoltare să discute cu pacienții și familiile acestora despre cum vor măsura eficacitatea terapiei, asigurându-se că aceștia înțeleg ce presupune continuarea administrării medicamentului aflat în investigație și cum să își dea seama dacă terapia nu funcționează sau dacă apar efecte secundare neprevăzute.

Dezvoltarea acestor terapii individualizate ar putea stimula secvențierea genomică, facilitând producerea de noi medicamente personalizate pentru aceeași boală, care pot fi adresate pacienților care au o altă mutație genetică.

Este necesară identificarea unei căi prin care aceste terapii să fie disponibile pentru toți pacienții care au nevoie de acestea, luând în considerare balanța risc – beneficiu pentru fiecare dintre aceștia. Aceste instrucțiuni pentru terapii ASO sunt primul pas realizat de FDA pentru o colaborare eficientă și transparentă cu cei care dezvoltă terapii personalizate.

Eforturile FDA pentru facilitarea cercetării și dezvoltării de terapii individualizate, cel mai înalt grad de personalizare terapeutică, dar și transparența de care dă dovadă autoritatea în procesul de creare a ghidului, reprezintă un exemplu de bune practici în domeniu, este încă o dovadă a momentelor istorice științifice ale secolului XXI – începutul erei terapiilor personalizate – și marchează punctul 0 al unei noi abordări legislative și de reglementare pentru soluțiile terapeutice inovatoare.

Citește și: