#ASCO21. Larotrectinib, eficient și sigur la pacienţii adulți și pediatrici cu tumori ale sistemului nervos central, pozitive pentru fuziuni NTRK

  • Medicina personalizată
  • OncologieTerapia cu larotrectinib determină un răspuns rapid şi durabil, o rată de control a bolii ridicată şi un profil de siguranţă favorabil în urma administrării la pacienţii adulţi şi pediatrici cu tumori ale sistemului nervos central (SNC) pozitive pentru fuziuni ale kinazei receptorului pentru tropomiozină (TRK). Rezultatele unui studiu clinic care investighează terapia cu larotrectinib la pacienţii cu tumori SNC au fost prezentate în cadrul Întâlnirii Anuale a Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO) din 2021. Rata de control la 24 de săptămâni a fost de 73%, la toţi pacienţii, iar 82% dintre pacienţii cu boală măsurabilă au înregistat reducerea dimensiunilor tumorii. Aceste rezultate susţin testarea tumorilor SNC pentru fuziuni ale TRK neurotrofic (NTRK), indiferent de vârstă.

Larotrectinib ASCO 2021
#ASCO2021. Larotrectinib, eficient și sigur la pacienţii adulți și pediatrici cu tumori ale sistemului nervos central, pozitive pentru fuziuni NTRK

Larotrectinib – testat pe variate tipuri de tumori ale sistemului nervos central

Rezultatele au fost generate pe baza a două studii clinice, care au investigat pacienţii pediatrici, respectiv adulţii cu tumori ale sistemului nervos central pozitive pentru fuziunea genică a NTRK. Larotrectinib a fost administrat până la progresia bolii, retragerea pacienţilor sau toxicitate ridicată.

abonare

33 de pacienţi cu tumori pozitive pentru fuziunile TRK au fost identificaţi: 19 glioame de grad înalt, 8 glioame de grad scăzut, 2 tumori glioneuronale, 2 tumori neuroepiteliale, 1 neuroblastom al sistemului nervos central, 1 tumoră de tip SRBCT (small round blue cell tumor). Mediana vârstei pacienţilor incluşi în studiu a fost de 8,9 ani, 26 dintre subiecţi având mai puţin de 18 ani. 73% dintre pacienţi au avut tumori pozitive pentru  fuziunile NTRK2, 15 % pentru NTRK3 şi 12% pentru NTRK3. Pacienţii au primit tratament intens anterior, 45% cu 2 sau mai multe linii de terapie sistemică. Durata tratamentului cu larotrectinib a variat de la 1,2 luni la peste 31,3 luni.

Rata de răspuns obiectiv (objective response rate, ORR) la toţi pacienţii a fost de 30%: 3 răspunsuri complete (toate la pacienţii pediatrici), 7 răspunsuri parţiale (2 sunt în curs de confirmare), 20 de pacienți cu boală stabilă (15 pacienţi peste 6 luni), 3 cazuri de boală progresivă. La pacienţii cu gliom de grad înalt, ORR a fost de 26%, iar la cei cu gliom de grad redus ORR a fost 38%.

Rezultate:

  • Mediana timpului pentru răspuns a fost de 1,9 luni
  • Mediana duratei răspunsului nu a fost atinsă în urma unei urmăriri a pacienţilor de 12 luni
  • Proporția răspunsului la 12 luni a fost de 75%
  • 18,3 luni a fost mediana supravieţuirii fără progresie, în urma supravegherii pacienţilor pentru 16,5 luni
  • Supravieţuirea generală mediană nu a fost atinsă în urma unei mediane a urmăririi pacienţilor de 16,5 luni, cu o rată a supravieţuirii generale de 85% la 12 luni

Efectele adverse legate de tratament au fost raportate la 20 de pacienţi. 3 pacienţi (9%) au avut efecte adverse de gradul 3-4. Tratamentul niciunuia dintre participanţii la studiu nu a fost întrerupt din cauza efectelor adverse.

Despre larotrectinib

Larotrectinib este primul inhibitor înalt selectiv al TRK aprobat pentru terapia pacienţilor adulţi şi pediatrici cu tumori pozitive pentru fuziunile TRK. Larotrectinib este unicul inhibitor pan-TRK selectiv, este prima terapie utilizată “tumor-agnostic” şi prima terapie care a fost dezvoltată simultan atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. La 175 de pacienţi pediatrici şi adulţi cu diferite cancere (exceptând tumorile sistemului nervos central), larotrectinib a avut o rată de răspuns obiectiv de 78%.

Modificările genice ale TRK neurotrofic (NTRK) sunt mutaţii driver în multiple tipuri tumorale, inclusiv tumorile sistemului nervos central. Familia receptorilor TRK cuprinde 3 proteine transmembranare codificate de genele NTRK1, NTRK2, NTRK3. Acești receptori tirozin-kinazici sunt exprimați în țesutul neuronal și au un rol important în funcționarea sistemului nervos. Mutaţiile genelor NTRK determină o semnalizare aberantă pe calea TRK și au drept consecinţă creșterea tumorală. Larotrectinib blochează semnalele activatoare care permit cancerelor ce exprimă fuziunea TRK să prolifereze.

Citeşte şi: