#ASCO2021. Terapia combinată cu blinatumomab și ponatinib determină o rată ridicată a remisiunilor moleculare complete la pacienţii cu leucemie limfoblastică acută

 • Imuno-oncologia
 • OncologieTerapia combinată cu ponatinib şi blinatumomab determină rate ridicate de remisiune moleculară completă şi răspuns durabil la pacienţii cu leucemie limfoblastică acută (ALL) pozitivă pentru cromozomul Philadelphia (Ph+), în lipsa administrării chimioterapiei. 95% dintre pacienţi au răspuns la terapia combinată, conform rezultatelor preliminare ale unui studiu clinic de fază II prezentat în cadrul Întâlnirii Anuale a Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO) din 2021.

Remisiunea moleculară completă (RMC) a fost înregistrată la 86% dintre pacienţii care au răspuns la terapie. Acest regim terapeutic ar putea să scadă nevoia administrării de chimioterapice şi a transplantului alogen de celule stem hematopoietice.

abonare
#ASCO2021. Ponatinib şi blinatumomab determină RMC la pacienţii cu ALL Ph+
#ASCO2021. Ponatinib şi blinatumomab determină rate ridicate ale remisiunii moleculare complete la pacienţii cu leucemie acută limfoblastică pozitivă pentru cromozomul Philadelphia

Blinatumomab este prima terapie aprobată de U.S. Food and Drug Administration care funcționează prin tehnologia BiTE (Bispecific T cell Engager). BiTE reprezintă o clasă de anticorpi bispecifici care permit apropierea dintre o celulă T și o celulă tumorală. Astfel, blinatumomab scanează organismul și recrutează limfocitele T ale pacientului pentru a recunoaște celulele tumorale, atacându-le ulterior. Ponatinib este un inhibitor tirozin-kinazic dezvoltat pentru leucemiile pozitive pentru cromozomul Philadelphia.

Obţinerea unei remisiuni moleculare complete (RMC) este asociată cu rezultate superioare la pacienţii cu leucemie limfoblastică acută (ALL) pozitivă pentru cromozomul Philadelphia (Ph+). Ponatinib şi blinatumomab sunt agenţi terapeutici care determină fiecare rate crescute ale RMC la pacienţii cu ALL Ph+. În urma terapiei combinate, pentru întreaga populaţie studiată, rata supravieţuirii generale estimate la 1 an a fost de 94% şi rata supravieţuirii în lipsa evenimentelor a fost de 81%, în urma unei urmăriri mediane de 14 luni a pacienţilor.

Despre studiul clinic

Studiul single-arm de fază II a inclus adulţi recent diagnosticaţi, pacienţi cu recăderi sau cazuri refractare de ALL Ph+. Au fost administrate până la 5 cicluri de blinatumomab sub formă de infuzie continuă la doze standard şi 30 mg de ponatinib pe zi în timpul ciclului 1. Doza de ponatinib a fost scăzută la 15 mg pe zi după obţinerea remisiunii moleculare complete. Terapia cu ponatinib a fost continuată pentru minim 5 ani la pacienţii care au răspuns la tratament. În plus, au fost administrate 12 doze de chimioterapie profilactică intratecală. Pentru pacienţii recent diagnosticaţi, obiectivul principal a fost rata remisiunii moleculare complete. Pentru pacienţii cu recăderi sau boală refractară, obiectivul principal a fost rata de răspuns generală.

28 de pacienţi au fost trataţi cu terapie combinată cu ponatinib şi blinatumomab. Vârsta mediană a subiecţilor incluşi în studiu a fost de 59 de ani. Pentru cohorta de pacienţi nou diagnosticaţi, vârsta mediană a fost de 62 de ani, în timp ce mediana vârstei pacienţilor cu recăderi sau boală refractară a fost de 36 de ani. Mediana timpului pentru obţinerea RMC în urma terapiei combinate a fost de o lună. Nu a fost înregistrat niciun deces precoce într-un interval de timp de 4 săptămâni.

În cadrul cohortei de pacienţi nou diagnosticaţi, rezultatele au fost următoarele:

 • rata de răspuns a fost de 100%;
 • 87% au obţinut o remisiune moleculară completă;
 • niciunul dintre pacienţii nou diagnosticaţi nu a primit transplant alogen de celule stem hematopoietice;
 • supravieţuirea la un an şi rata supravieţuirii în lipsa evenimentelor au fost de 100%;
 • niciunul nu a avut recăderi ale bolii.

Pentru subiecţii cu recădere sau boală refractară s-au obţinut următoarele rezultate:

 • rata de răspuns a fost de 88%;
 • 86% au obţinut o remisiune moleculară completă;
 • 4 (44%) au necesitat transplant alogen de celule stem hematopoietice;
 •  supravieţuirea generală la un an a fost de 88%
 • supravieţuirea în lipsa evenimentelor a fost de 55%.

Terapia a fost bine tolerată, majoritatea efectelor adverse fiind de grad 1 sau 2. Administrarea ponatinibului nu a fost întreruptă din cauza toxicităţii la niciun pacient. Un singur subiect a prezentat o administrare discontinuă a blinatumomabului din cauza unui tremor recurent de grad 2.

Rezultatele prezentate în cadrul ASCO2021 evidenţiază o rată de răspuns ridicată în urma terapiei combinate cu ponatinib şi blinatumomab la pacienţii cu leucemie limfoblastică acută (ALL) pozitivă pentru cromozomul Philadelphia (Ph+). Aceast regim de tratament ar putea să reducă necesarul administrării chimioterapiei şi efectuării transplantului alogen de celule stem hematogene, terapii asociate frecvent cu efecte adverse.

Citeşte şi: