#ESMO23. Selpercatinib dublează supraviețuirea pacienților cu NSCLC avansat sau metastatic, pozitiv pentru fuziunile RET

  • Medicina personalizată
  • OncologieAdăugarea selpercatinib la chimioterapia cu derivaţi de platină şi pemetrexed a dublat supraviețuirea în absența progresiei (PFS, progression-free survival) la pacienții cu cancer pulmonar non-microcelular (NSCLC) avansat sau metastatic, pozitiv pentru fuziunile genei RET, indiferent de includerea sau nu a pembrolizumabului în schema terapeutică.

Rezultatele studiului LIBRETTO-431, prezentate în cadrul ESMO Congress 2023, susțin utilizarea selpercatinibului ca alegere de primă linie și este probabil să extindă accesul pacienţilor cu NSCLC la această terapie prin favorizarea decontării de către sistemele de asigurări de sănătate.

abonare

Principalele concluzii:

  • PFS mediană a fost de aproape 25 luni în urma administrării selpercatinib la combinaţia de chimioterapie şi pembrolizumab, față de peste 11 luni în grupul de control, după o perioadă mediană de supraveghere de aproape 20 de luni
  • beneficiile adăugării selpercatinib asupra PFS au fost similare în grupurile de pacienţi care nu au primit şi pembrolizumab
  • timpul până la recăderile la nivelul sistemului nervos central a fost crescut cu 72% prin utilizarea selpercatinib
  • administrarea selpercatinib a îmbunătăţit rata de răspuns obiectiv, durata răspunsulu la terapie, în raport cu grupul de control
  • efectele adverse constatate au fost similare celor raportate anterior în cursul investigării terapiei cu selpercatinib

Studiul clinic de fază III LIBRETTO-431, adresat investigării terapiei selpercatinib, a inclus până în prezent peste 250 de pacienţi cu NSCLC avansat sau metastatic, pozitiv pentru fuziunile genei RET. Selpercatinib este un inhibitor înalt selectiv al tirozin kinazei RET.

Fuziunile genei RET sunt prezente la aproximativ 2% dintre tumorile de tip NSCLC. Deşi aceste mutaţii sunt rare, identificarea persoanelor ale căror tumori prezintă aceste fuziuni este importată, deoarece administrarea inhibitorilor RET are beneficii importante la acest grup de pacienţi.

Citește și: