FDA a aprobat evinacumab pentru tratamentul hipercolesterolemiei familiale homozigote

  • Acces la inovațieU.S. Food and Drug Administration (FDA) a aprobat Evkeeza (evinacumab-dgnb) pentru a fi utilizat ca medicație adăugată celorlalte terapii care scad LDL-colesterolul (LDL-C) în rândul adulților și pacienților pediatrici în vârstă de minimum 12 ani, diagnosticați cu hipercolesterolemie familială homozigotă (HoFH). Evinacumab a fost dezvoltat de Regeneron Pharmaceuticals și reprezintă prima terapie de tip inhibitor ANGPTL3 (angiopoietin-like 3) aprobată la nivel internațional. Introducerea evinacumab alături de terapiile hipolipemiante standard determină reducerea LDL-C la aproximativ jumătate în comparație cu placebo, la 24 de săptămâni, conform rezultatelor obținute în urma studiului de fază III.

Aprobarea FDA se bazează pe rezultatele studiului clinic de fază III ELIPSE, care au fost publicate în New England Journal of Medicine (NEJM) în august 2020. În cadrul studiului, 65 de pacienți au fost randomizați pentru a primi fie 15 mg/kg intravenos de evinacumab la fiecare 4 săptămâni, adăugat la alte terapii de scădere a LDL-C, fie doar medicamentele standard de reducere a nivelului LDL-C și placebo. Nivelul mediu de bază al LDL-C în ambele grupuri a fost 255 mg/dL.

abonare

În medie, pacienții care au primit evinacumab au avut un nivel al LDL-colesterolului cu 49% mai scăzut față de nivelul de bază, în comparație cu placebo (47% reducere în grupul tratat cu evinacumab și 2% creștere la subiecții care au primit placebo).

La pacienții tratați cu evinacumab s-a constatat:

  • O reducere medie de 132 mg/dL a colesterolului LDL în comparație cu placebo (135 mg/dL reducere în grupul tratat cu evinacumab, 3 mg/dL reducere la subiecții tratați cu placebo);
  • Apolipoproteina B (ApoB), colesterolul non-HDL (non-high-density lipoprotein) și colesterolul total au scăzut semnificativ în comparație cu placebo;
  • Niveluri similare ale scăderii LDL-C au fost constatate și în cazul pacienților care nu răspund de obicei la alte terapii, deoarece au o funcție scăzută a receptorului LDL;

Scăderea LDL-C a fost observată începând cu săptămâna a doua și s-a menținut pe parcursul perioadei de tratament dublu-orb (săptămână 24) și perioadei de studiu deschis (open label), până la săptămâna 48.

Diferențele dintre hipercolesterolemia familială heterozigotă și homozigotă
9 din 10 persoane cu hipercolesterolemie familială nu sunt diagnosticate. Sursa foto The FH Foundation

FDA a evaluat evinacumab prin mecanismul de revizuire prioritară (Priority Review) și i-a atribuit statutul de medicament inovator (Breakthrough Therapy Designation) pentru tratamentul hipercolesterolemiei la pacienții cu HoFH. Revizuirea prioritară este utilizată pentru terapiile care demonstrează o îmbunătățire semnificativă a siguranței sau eficacității tratamentului unor boli severe. Statutul de medicament inovator este acordat pentru a accelera dezvoltarea și revizuirea medicamentelor care se adresează unor afecțiuni severe sau amenințătoare de viață.

În iunie 2020, Comitetul pentru Produse Medicamentoase de Uz Uman (CHMP) din cadrul Agenției Europene a Medicamentului (EMA) a recomandat evaluarea accelerată pentru  evinacumab, pe baza nevoilor medicale ale pacienților cărora li se adresează și demonstrării inovației terapeutice de către această terapie.

Despre hipercolesterolemia familială homozigotă

Hipercolesterolemia familială homozigotă (HoFH) este o afecțiune moștenită foarte rară care se caracterizează printr-un nivel extrem de ridicat al LDL-colesterolului (low-density lipoprotein cholesterol). HoFH apare când sunt moștenite ambele copii ale genei care determină apariția hipercolesterolemiei familie, o genă provenind de la mamă și cealaltă de la tată. Prezența ambelor gene are drept consecință concentrații serice foarte ridicate ale colesterolului LDL (>400 mg/dL), care predispun la boală aterosclerotică prematură și evenimente cardiace încă din adolescență.

„Terapiile existente pentru HoFH sunt insuficiente pentru majoritatea pacienților. Evkeeza, prin mecanismul său unic de acțiune, a demonstrat că reduce nivelurile colesterolului LDL la pacienții cu toate formele de HoFH, chiar și la cei care nu prezintă aproape deloc activitate a receptorului LDL (…)”, a menționat Dr. Daniel J. Rader, profesor și șeful departamentului de genetică, Universitatea Pennsylvania.

aprobare FDA evinacumab HoFH
FDA aprobă evinacumab pentru tratamentul hipercolesterolemiei familiale homozigote

Cum funcționează evinacumab-dgnb

Evinacumab-dgnb este un anticorp monoclonal uman care se atașează de ANGPTL3 și îi blochează funcția. ANGPTL3 este o proteină cu o funcție cheie în metabolismul lipidic. Pacienții care au o mutație de tip pierdere a funcției la nivelul genei ANGPTL3 au niveluri semnificativ mai scăzute ale principalelor lipide, inclusiv LDL-C, și se asociază cu un risc semnificativ mai mic de boală coronariană. Aceste descoperiri au indicat că blocarea funcției ANGPTL3 reprezintă o potențială țintă în tratamentul hipercolesterolemiei.

Evkeeza este administrat prin infuzie intravenoasă o dată pe lună. Doza este stabilită în funcție de greutatea corporală (15 mg/kg). Cele mai frecvente reacții adverse (peste 3% dintre pacienți) în urma terapiei cu Evkeeza sunt: rinofaringita, simptome asemănătoare cu ale gripei, amețeală, rinoree, greață, dureri ale extremităților și astenie. Prezența reacțiilor adverse a determinat o întrerupere a tratamentului în 2% dintre participanții la studiul clinic care au primit Evkeeza. Evkeeza poate cauza reacții adverse severe, inclusiv anafilaxie.

Siguranța și eficacitatea evinacumabului nu au fost stabilite la pacienții care prezintă alte cauze de hipercolesterolemie. Efectul pe morbiditatea și mortalitatea cardiovasculară nu a fost determinat.

Citește și: