Pradaxa (dabigatran), recomandat spre aprobare în EU pentru tratamentul și prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase la copii

  • HematologiePradaxa (dabigatran etexilat) a fost avizat pozitiv de către Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) pentru tratamentul și prevenția evenimentelor tromboembolice venoase (TEV) recurente la copii, de la naștere până la vârsta de 18 ani. Dabigatran are un profil de siguranță pozitiv dovedit la adulți, demonstrat pe parcursul studiilor clinice și din lumea reală, ce a fost acum confirmat și la pacienții pediatrici. În cazul obținerii aprobării, prima terapie anticoagulantă orală va deveni disponibilă  pentru o populație pentru care, momentan, nu sunt autorizate alte opțiuni de tratament.

Opinia pozitivă a CHMP se bazează pe un program clinic dedicat populației pediatrice. Studiul DIVERSITY a demonstrat că dabigatran nu este inferior standardului actual de îngrijire la pacienții pediatrici cu risc crescut de TEV, cu rate de sângerare comparabile, în timp ce un alt studiu secundar a dovedit că dabigatran are un profil de siguranță favorabil la copiii cu TEV și factori de risc pentru tromboză. Autorizarea așteptată din partea Comisiei Europene reprezintă o etapă importantă pentru dabigatran, bazându-se pe rezultatele studiilor sale asociate și lărgind populația de potențiali pacienți.

abonare

Dacă va fi adoptat de Comisia Europeană, acest aviz pozitiv ar putea duce la disponibilitatea unei opțiuni de tratament care poate fi administrat pe cale orală, nu necesită monitorizare de laborator de rutină sau titrarea dozei și este disponibilă în formulări orientate către anumite grupe de vârstă, inclusiv pacienți mai tineri”, a declarat Prof. Dr. Leonardo R. Brandão, director al programului de tromboză, The Hospital for Sick Children, Universitatea din Toronto, Canada.

Dabigatran (denumire comercială Pradaxa) – anticoagulant direct, oral.

Eficacitatea și siguranța dabigatran, dovedite în două studii clinice

Studiul clinic DIVERSITY, randomizat, de fază IIb/III, a evaluat eficacitatea și siguranța dabigatran versus standardul actual de îngrijire utilizând un algoritm de dozare pediatrică la copiii cu TEV acut și care necesită terapie anticoagulantă timp de peste 3 luni.

Rezultatele au arătat că dabigatran nu este inferior standardului de îngrijire în ceea ce privește eficacitatea tratamentului în TEV acut și poate fi o alternativă adecvată la standardul terapeutic actual. O proporție similară de copii tratați cu dabigatran și standardul de îngrijire au atins obiectivul primar de eficiență (46%, respectiv 42%) – compus din remiterea trombozei, lipsa remisiunii sau a decesului post-TEV. Pe parcursul tratamentului s-au raportat evenimente de sângerare la 24% din copiii tratați cu standardul terapeutic, versus 22% din cei tratați cu dabigatran. Evenimentele adverse semnificative s-au raportat la 13% dintre cei care au primit dabigatran, comparativ cu 20% din copiii care au primit standardul de tratament.

Studiul secundar de prevenire a TEV, de fază III, prospectiv, cu un singur braț, este primul studiu care descrie rezultatele la copiii tratați cu un anticoagulant oral direct pentru prevenirea secundară a TEV. În studiu, aproximativ 200 de copii au primit dabigatran timp de până la 12 luni. 

Studiul a arătat o frecvență generală scăzută a TEV recurente și a oricăror evenimente hemoragice. În total, pe parcursul tratamentului, recurența evenimentelor tromboembolice s-a produs la 1% dintre copii. Evenimentele hemoragice majore au apărut la 1,5% dintre copii. Evenimentele hemoragice non-majore, însă clinic relevante, au fost identificate la 1%. La 18% dintre copii au apărut evenimente hemoragice minore.

Pe baza acestor rezultate, autorii au concluzionat că dabigatran este sigur la copiii cu TEV și factori de risc de tromboză persistentă.

tromboembolism cancer
Tromboembolism venos (TEV).

Lipsa de opțiuni terapeutice aprobate pentru evenimentele tromboembolice la copii

Tromboembolismul venos la copii se asociază cu morbiditate și mortalitate considerabilă. Prevenția secundară a TEV la copii reprezintă o provocare pentru medici din cauza sistemului hematopoietic aflat în proces de maturizare la aceștia, ceea ce modifică atât riscul recurenței evenimentelor, cât și efectul și răspunsul la terapiile anticoagulante și antiplachetare. Factorii de risc pentru TEV recurent, comorbiditățile, eșecul monitorizării adecvate pentru a dirija deciziile terapeutice și abordul vascular limitat contribuie la complexitatea tratamentului.

Standardul actual de tratament pentru prevenția secundară a TEV la copii constă în heparină cu greutate moleculară mică, antagoniști orali de vitamina K, și depinde de cauza și factorii de risc care au condus către primul eveniment tromboembolic. Însă actualul standard terapeutic are limitări în funcție de anticoagulantul ales. De exemplu, heparina cu greutate moleculară mică necesită administrare parenterală, în timp ce antagoniștii de vitamina K pot avea efecte variabile și o durată scurtă a efectului în funcție de interacțiunile medicamentoase multiple, așa că necesită monitorizare frecventă prin analize de laborator.

Unele dintre limitările standardului actual de îngrijire la copiii cu TEV ar putea fi depășite cu ajutorul dabigatran, un inhibitor oral direct de trombină, care a dovedit că este eficient și sigur pentru tratamentul și prevenția secundară a TEV la copii. Dacă indicația propusă va fi aprobată de Comisia Europeană (CE), pacienții pediatrici vor avea acces la o terapie anticoagulantă orală pentru care profilul risc-beneficiu a fost acceptat de către o autoritate medicală. În prezent, nu există terapie aprobată pentru tratamentul sau prevenirea tromboembolismului venos (TEV) pentru copii, iar standardul actual de îngrijire are o serie de limitări – inclusiv necesitatea monitorizării frecvente a nivelului de anticoagulare sau povara injecțiilor zilnice.

Citește și: