Raportul Comitetului special pentru Combaterea Cancerului din Parlamentul European a fost publicat. Care sunt ariile vizate pentru a consolida poziția UE în lupta împotriva cancerului?

 • Acces la inovațiePe 9 decembrie 2021, Comitetul special pentru Combaterea cancerului din Parlamentul European a publicat propunerile finale privind modul de consolidare a rolului UE în lupta împotriva cancerului. Acestea includ 10 teme de bază – de la prevenție, la tratament și utilizarea datelor în folosul pacienților oncologici, viitorii cetățeni supraviețuitori – precum și multiple obiective și solicitări specifice către Comisia Europeană.

De asemenea, multe dintre recomandările adoptate se regăsesc și în documentul de poziție publicat de Centrul pentru Inovație în Medicină în 2020, vizând consultarea publică pentru Planul UE de combaterea a cancerului: Position Paper on Europe’s Beating Cancer Plan – State of Cancer in Romania.

abonare

În raportul adoptat joi (29 de voturi pentru, unul împotrivă și 4 abțineri), deputații europeni au declarat că punerea în aplicare a Planului UE de Combatere a Cancerului este un prim pas către o adevărată Uniune Europeană a Sănătății. Strategia comprehensivă de abordare a cancerului la nivelul UE ar trebui să servească drept model pentru alte boli netransmisibile.

„Principala noastră pârghie de acțiune se axează pe cercetare europeană multidisciplinară, independentă, coordonată și finanțată în mod adecvat, bazându-se în mare măsură pe schimbul de date și pe inteligența artificială. Prevenirea, îngrijirea și cercetarea vor fi asigurate de un Centru european de cunoaștere, care constituie un „Institut european al cancerului” virtual. Statele membre ale UE și-ar putea oficializa angajamentul față de practicile de calitate printr-o „Cartă europeană a pacienților cu cancer”, un program de schimburi de bune practici și formare partajată, care garantează solidaritatea și cooperarea durabilă” –  a declarat Raportoarea BECA, Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe, FR).

Parlamentul European


 1. Adoptarea unor măsuri asumate de UE pentru a aborda factorii cheie de risc și determinanții sociali ai cancerului. Comitetul va susține următoarele acțiuni:

 

 1. Extinderea schemelor de screening și lansarea unei platforme UE pentru Centrele naționale de screening. Comitetul va susține următoarele direcții:
 • Includerea și altor tipuri de cancer (în afară de cancerul de sân, de col uterin și colorectal), pe baza ultimelor dovezi științifice, în noul sistem de depistare a cancerului susținut de UE, cu obiective clare pentru fiecare tip de cancer;
 • Protocoale standardizate comune de screening la nivelul UE, pentru a aborda inegalitățile în ceea ce privește depistarea cancerului.

 

 1. Facilitarea accesului la asistență medicală transfrontalieră și la studii clinice pentru pacienții cu cancer. Comitetul, printre altele, solicită CE să ia în considerare instituirea unui set unic de norme de autorizare și rambursare pentru accesul la asistență medicală transfrontalieră, inclusiv dreptul la a doua opinie.

 

 1. Extinderea procedurilor comune de achiziție și gestionarea penuriei de medicamente pentru cancer. Comitetul, printre altele:
 • Susține cu fermitate extinderea procedurilor comune de achiziție, în special pentru medicamentele și tratamentele adresate afecțiunilor (ultra) rare, pediatrice și oncologice, a procedurilor de diagnostic și a testelor companion diagnostic, precum și a vaccinurilor cu rol în prevenirea cancerului, cum ar fi vaccinurile anti HPV și anti hepatita B;
 • Solicită ca legislația farmaceutică a UE să introducă o obligație legală pentru companiile farmaceutice de a raporta informații către Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) cu privire la stocurile de medicamente esențiale pentru cancer și subliniază importanța rolului practicilor durabile de achiziție în prevenirea penuriei de medicamente.

 

 1. Garantarea „Dreptului de a fi uitat” tuturor pacienților europeni: solicită includerea în legislația relevantă a UE a Dreptului de a fi uitat pentru supraviețuitorii de cancer, pentru a preveni discriminarea și pentru a îmbunătăți accesul supraviețuitorilor de cancer la serviciile financiare.

 

 1. Creșterea transparenței prețurilor, utilizarea finanțării publice, informații despre studiile clinice: solicită ca Registrul inegalităților în domeniul cancerului să fie accesibil publicului și să acopere, de asemenea, inegalitățile sociale, cum ar fi cele legate de statutul socio-economic, ocupație și gen.

 

 1. Asigurarea accesului la medicamente și tratamente inovatoare pentru cancer pentru toți pacienții. Comitetul, printre altele, invită Comisia să consolideze piața europeană a medicamentelor pentru a îmbunătăți accesul egal la tratament, inclusiv la medicamente inovatoare și medicamente personalizate, pentru a depăși problema prețurilor ridicate pentru tehnologii și tratamente inovatoare, pentru a încuraja utilizarea medicamentelor generice și biosimilare și îmbunătățirea tratamentelor împotriva cancerului pentru adulți și copii.

 

 1. Asigurarea unei finanțări adecvate și susținute pe termen lung: Comisia și statele membre trebuie să sporească finanțarea pentru cercetarea științifică a cauzelor cancerului, precum și a eficienței aplicării măsurilor preventive.

 

 1. Consolidarea Centrului de cunoștințe privind cancerul (Knowledge Centre on Cancer) și a Registrelor oncologice: Centrul de cunoștințe ar trebui să faciliteze schimbul de date anonimizate, colectate într-un Cloud european pentru cancer, pentru medici și cercetători, precum și pentru entitățile care dezvoltă servicii de sănătate și soluții tehnologice moderne pentru pacienții cu cancer.

 

 1. Consolidarea rolului profesioniștilor din domeniul sănătății în îngrijirea cancerului: subliniază importanța formării constante a profesioniștilor din domeniul sănătății și actualizării cunoștințelor despre noile opțiuni de tratament al cancerului și solicită recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale în asistența medicală pentru cancer, îngrijiri paliative și alte cadre medicale care sprijină procesul de tratament.

Citește și: